Opleidingen details Bureau de Mat Training & Opleiding BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ (ID nummer: 370268)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten172-9-2019 t/m 1-9-2020

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ

Een training voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten

 

Inhoud

In een GGz die steeds programmatischer werkt neemt het risico toe op behandelingen die niet toegesneden zijn op de maat van de patiënt. De RVZ (ref) denkt dat Shared Decision Making die maat terugbrengt en ook zal bijdragen aan verlaging van zorgkosten.

Een contract tussen zorgaanbieder en cliënt biedt mogelijkheden om af te bakenen op belangrijke gebieden van de behandeling: de doelstelling, de werkwijze, verdeling van taken en verantwoordelijkheden, wat als er niet geleverd of aangenomen wordt, tijd, etc.

Het gaat er dus om van de professional en de cliënt serieuze contractpartners te maken.
“Dat is niet altijd gemakkelijk: vanwege de traditioneel ongelijke relatie tussen arts en patiënt”, stelt de RVZ. Daarbij spelen ook andere aspecten een rol, bijvoorbeeld de druk die de specialist voelt om de patiënt te geven wat die vraagt, de moeite die de specialist heeft met ‘nee’ zeggen, maar ook positieve en minder positieve tegenoverdracht.

De training gaat in op de volgende vragen:

Wat is een contract in de context van een GGZ behandeling?
Hoe zorg je er ervoor dat de verantwoordelijkheden komen waar ze horen?
Hoe houdt je de werkrelatie – nodig om het contract goed te kunnen uitvoeren – intact?
Welke vaardigheden vraagt het van de psychiater / psycholoog om een contract te sluiten?
Hoe kun je samenwerking of een gebrek daar aan herkennen?
Hoe om te gaan met contractbreuk?

 

Vorm

De deelnemer leert de grondregels van het ‘contracteren’ met behulp van een unieke leermethode die professional helpt om de grenzen, waarbinnen een contract uitgevoerd kan worden, scherp in beeld te houden en daar, indien nodig, in een zo vroeg mogelijk stadium aandacht aan te besteden.

De deelnemer krijgt door deelname aan de training – in oefeningen -  zicht op eigen mogelijkheden en valkuilen om het contract te maken, uit te voeren en af te sluiten. 

De training bestaat uit een dag training / kennismaking met de leermethode en het stellen van leerdoelen (7 uur). Aansluitend worden vijf vervolgbijeenkomsten (à 2 uur) aangeboden om met casuïstiek rond verschillende soorten problemen in het contracteren te werken en te oefenen. Deze bijeenkomsten hebben steeds een wisselend thema.

 

Leerdoelen

De deelnemer is na het volgen van de training vaardig in het hanteren van samenwerking en het hanteren van een gebrek aan samenwerking aan het behandelcontract. De deelnemer heeft beter zicht op de essentiele aspecten van het behandelcontract en op het hanteren van grensoverschrijdingen op elk van deze aspecten. De deelnemer heeft vaardigheden om goede samenwerking aan het contract te bevorderen en gebrekkige samenwerking te begrenzen. De deelnemer kan het behandelcontract in de fase van het tot stand komen, in de fase van het werken aan en in de fase van het afsluiten van de werkrelatie professioneel hanteren.  Daarnaast leert de deelnemer wat het effect van effectief contracteren is op de client; op zijn of haar autonomie en herstel en op zijn of haar zorgvraag.

Literatuurverwijzingen

 

Gharavi, Y., Stringer, B., Hoogendoorn, A., Boogaarts, J., Van Raaij, B. & Van Meijel B. (2019). Evaluatie van een training in interactievaardigheden, ter vermindering van de belasting van familieleden die mantelzorg verlenen aan patiënten met een ernstige psychische aandoening: een pretest-posttest-opzet. Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen, 1, 23-29.

Rietveld L., Gijsman, H., (2014), Training interactievaardigheden voor artsen in opleiding tot psychiater, Tijdschrift voor Psychiatrie, Jaargang 56, Oktober 2014.

Smeerdijk M, Keet R, Dekker N, van Raaij B, Krikke M, Koeter M, e.a. Motivational interviewing and interaction skills training for parents to change cannabis use in young adults with recent onset schizophrenia: a randomized controlled trial. Psychol Med 2012; 42: 1627-36.

Raad voor Volksgezondheid en Zorg (2013). De participerende patiënt.

Voskes, Y. E.a., (2011), Best Practices rondom dwangreductie in de geestelijke gezondheidszorg, GGZ Nederland.

Kuipers, T., Laat zien waar je staat. Training Interactievaardigheden in de psychiatrie, in MGV, 2003, 58 p 1137 – 1148

Gordon, T., (2000), Parent Effectiveness Training, Random House Inc, USA

Axelrod, R.,(1984), The Evolution of Cooperation, Basic Books Inc, New York, USA

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Register CliëntondersteunersRegisterplein
Register GezinshuisoudersRegisterplein
1 2 3 4
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
nvt
Tijd9:00 - 12:00
LocatieEnschede (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Bureau de Mat geeft trainingen Interactievaardigheden en verzorgt opleidingen in de Mat-methode. Gewerkt wordt met een bijzondere methodiek: De Mat®.

 

 

 

Koelmalaan 350 - 1.12
1812 PS
Alkmaar
023-5311065
Selecteer een bestand aub.