Opleidingen details Trimbos-instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Train de Trainer | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) I (ID nummer: 370239)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen2026-9-2019 t/m 25-9-2020

Na deze train de trainers training kunt u in uw eigen instelling een VERS I training in groepsverband verzorgen.

De VERS I is een vaardigheidstraining voor mensen met een Borderline Persoonlijkheid Stoornis en daarop gelijkende problemen, we spreken liever van een emotieregulatiestoornis. De trainingen zijn ontwikkeld in Amerika door Nancee Blum (www.steppsforbpd.com) en vertaald naar de Nederlandse situatie. Inmiddels wordt al meer dan 12 jaar met VERS gewerkt in Nederland: meer informatie.

De cursus bestaat uit 2 trainingsdagen achter elkaar in een jaar en dan het jaar erop volgend een terugkomdag. Wij hebben vorig jaar gebeld met uw organisatie hoe dit het beste in te voeren (zie vraag en antwoord vorige aanvraag) en afgesproken dat het beter is om alleen terugkomdagen in te voeren. De data die u nu dus ziet zijn terugkomdagen en niet alle trainingsdagen, omdat uw accreditatie niet jaaroverschrijdend kan werken. De deelnemers krijgen alleen accreditatie als ze de 2 trainingsdagen en de terugkomdag hebben gevolgd, dus pas na de terugkomdag. Wij voeren dus de accreditatie in op datum van de terugkomdag (als de deelnemer die gevolgd heeft en dan dus de gehele training heeft afgerond).


 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
SPVVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 terugvalpreventie
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
12
18
ja
895
20
Geen toetsing, wel evaluatie
NVT
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenterugkomdag van juni 2019

Tijd09:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenterugkomdg van maart 2019

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenterugkomdag van december 2018

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenterugkomdag van september 2018

Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut. Het doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Onze verworven kennis passen we toe in de praktijk van professionals in de GGZ en de verslavingszorg. Het Trimbos-instituut loopt voorop in de digitalisering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de uitbreiding van hulpverlening via internet.

 

Da Costakade 45
3521 VS
Utrecht
Postbus 725
3500 AS
Utrecht
030 29 71 172
Selecteer een bestand aub.