Opleidingen details Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

NedKAD Conferentie: Behandeling onder de loep! (ID nummer: 369981)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten511-10-2019 t/m 10-10-2020

Het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD) organiseert eenmaal per jaar een conferentie. Hiervoor worden iedereen die werkt bij instellingen die deelnemen in het kenniscentrum uitgenodigd. De deelname is gratis voor medewerkers van deelnemende instellingen en organsiaties. Overigen betalen een bescheiden bijdrage.

Het doel van deze bijeenkomsten is kennis te delen op het gebied van behandeling van angststoornissen en depressie. Dit jaar staan voor- en nadelen van verschillende behandelingen bij angtststoornissen, dwangstoornissen, trauma en depressieve stoornissen centraal. In lezingen wordt ingegaan op voor- en nadelen van enerzijjds psychotherapie en anderzijds behandeling met medicatie. Vanuit de patiëntenvereniging wordt in een lezing ingegaan op inzet van ervaringsdeskundigheid. 

In workshops komen aan bod: het therapeutrotatiemodel in de behandeling van PTSS; mogelijke strategieën bij het afbouwen van antidepressieve medicatie; rTMS bij de behandeling van depressie.

Op het programma van deze conferentie staan 's ochtends presentaties van actueel onderzoek, uitgevoerd bij Nederlandse universiteiten en ggz-instellingen. De conferentie biedt ruimte voor vragen stellen en kennisuitwisseling, en de pauzes bieden ruim gelegenheid voor ontmoeting met vakgenoten. Ook is er een postermarkt en wordt er een poster(publieks)prijs uitgereikt.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
1 2 3
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Congres of symposium
gratis voor medewerkers van aan NedKAD deelnemende instellingen en organisaties / 95 euro voor overigen
Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Het Kenniscentrum Angst en Depressie wil bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst- en stemmingsklachten, door de bestaande kennis en deskundigheid te behouden, vergroten en verspreiden. Doelstellingen zijn kennisoverdracht aan patiënten en professionals, het stimuleren en coördineren van onderzoek en de ontwikkeling van expertise op het gebied van diagnostiek, behandeling en preventie.

Thema’s
Informatievoorziening, voorlichting en consultatie, kwaliteit van de behandeling (o.a. richtlijnontwikkeling), wetenschappelijk onderzoek, opleiding, preventie

Doelgroepen
Patiënten en hun naasten, patiëntenverenigingen, hulpverleners en verwijzers in 1e en 2e lijn, verzekeraars

Producten en activiteiten
Ontwikkeling van een website voor patiënten, professionals en andere geïnteresseerden. Organisatie van symposia, lezingen en discussiegroepen

Da Costakade 45
3521 VS
Utrecht
Postbus 725
3500 AS
Utrecht
030-2959326
Selecteer een bestand aub.