Opleidingen details Parnassia Groep

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie 2019-2020 (ID nummer: 369935)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten1004-10-2019 t/m 3-10-2020

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie – 100 contacturen en 350 werkuren - PsyQ

Vanuit PsyQ, onderdeel van de Parnassia Groep,  wordt net zoals in 2018 en 1e halfjaar 2019 een volledige Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie georganiseerd (inleiding en verdieping – 100 contacturen en 350 werkuren.

Tijd en Locatie:
De 1e cursusdag vindt plaats op 4 oktober 2019. De laatste van deze training op 17-04-2020, locatie Lijnbaan 4, ruimte 1.A.27, 2512 VA Den Haag.

Deelnemers:
Deelnemers zijn afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde, hebben voldoende kennis van psychopathologie, persoonlijkheidsleer, leerpsychologie en gespreksvaardigheden opgedaan en zijn werkzaam binnen de GGZ, zodat men het geleerde in de praktijk kan oefenen.

Het aantal deelnemers is 15-18.

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Na afloop van de basiscursus:

heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;

kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;

kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;

kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;

kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.

kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische- en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;

kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;

kan de cursist vaststellen welke interventies, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen zijn.

kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;

kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
 
2400 internen 2900 externen (excl btw0
Tijd9:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Stichting Parnassia Groep

Parnassia Academie Kiwistraat 43
2552 DH
Den Haag
088-3577582
Selecteer een bestand aub.