Opleidingen details Pfizer bv

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Juridische aspecten van het beroepsmatig handelen (ID nummer: 369765)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 233-10-2019 t/m 2-10-2020

DOELSTELLING VAN DE NASCHOLING
Deze nascholing beoogt u zo adequaat mogelijk te informeren over de (veranderende) juridische aspecten in de relatie hulpverlener/patiënt.
In dit licht worden wettelijke bepalingen besproken die directe invloed hebben op uw dagelijks functioneren in de praktijk. Een en ander wordt toegelicht aan de hand van recente jurisprudentie en casuïstiek .
 

INHOUD VAN DE NASCHOLING
De bepalingen van de WGBO worden toegespitst op de bijzondere aard van de verschillende beroepsgroepen. Relevante onderwerpen zijn: de juridische status van standaarden, richtlijnen en protocollen; inhoud en omvang van de informatieplicht; (elektronische) dossier -voering; uitwisseling van patiëntgegevens; aspecten van het beroepsgeheim; juridische status van schriftelijke wilsverklaringen; bepaling van de wilsbekwaamheid van de patiënt; beslissingsbevoegdheid van de vertegen-woordiger van de patiënt en de positie van minderjarigen in de gezondheidszorg.
 

(Meerdaagse) Nascholing
0
nvt
Tijd19:00 - 22:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenivm Covid-19 volgen de deelnemers deze nascholing middels webex

Tijd18:00 - 21:15
LocatieNieuwegein (NL) (Toon kaart)

Pfizer ontwikkelt innovatieve geneesmiddelen die bijdragen aan de gezondheid en kwaliteit van leven.

Vanuit haar visie en missie ziet Pfizer het toenemend als haar taak om te faciliteren op het gebied van deskundigheidsbevordering en nascholing. Dit gebeurd onder de vlag van 'Pfizer Partners in Practice'. De door Pfizer Partners in Practice ontwikkelde workshops en nascholingen richten zich niet alleen op indicatiegebieden, maar bestrijken vooral ook het brede terrein van praktijkondersteuning in algemene zin.

Rivium Westlaan 142
2909 LD
Capelle a/d IJssel
Postbus 37
2900 AA
Capelle a/d IJssel
010- 4064200
Selecteer een bestand aub.