Opleidingen details stichting MOC Huis aan het Water

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Kanker een chronische ziekte? Nieuwe dilemma’s in de hulpverlening (ID nummer: 369664)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3312-11-2019 t/m 11-11-2020

De scheidslijn tussen genezing en doodgaan is bij de ziekte kanker aan het vervagen. Er zijn steeds meer mensen die met een vorm van chronische kanker zullen leven. Het gaat om kanker die in toom kan worden gehouden, maar niet kan worden bestreden. Wat betekent het veranderde perspectief voor de hulpverlener? Hoe worden deze dilemma’s in de gespreksvoering geïntegreerd en wordt de context waarin iemand leeft meegenomen?

Dit multidisciplinaire symposium biedt zorgverleners binnen de oncologische hulpverlening inzicht in zowel de psychosociale als de existentiële vraagstukken rondom kanker als chronische ziekte en hoe u daar in de praktijk mee om kunt gaan. Daarbij zal zowel het perspectief van de hulpverlener als die van de patiënt aan bod komen.

De volgende thema’s zullen o.a. aan de orde komen:

Hoe gaat iemand om met een levensverwachting die elk moment kan kantelen?

Hoe leert iemand hoop toelaten en tegelijkertijd accepteren dat er geen zekerheid bestaat?

Hoe blijft iemand in verbinding met zijn directe omgeving?

Hoe zorgt iemand ervoor dat hij de medische zorg krijgt die bij hem past?

 

Leerdoelen van dit multidisciplinaire symposium 2019.

Na afloop heeft de deelnemer

> kennis & inzicht van recente ontwikkelingen m.b.t. kanker als een chronische ziekte en de consequenties die dit meebrengt voor de relatie patiënt, naasten, en zorgverlener.

> kennis & inzicht van specifieke psychosociale en existentiële dillema’s en ondersteuning in relatie tot kwaliteit van leven en sterven van mensen met chronische kanker.

> kennis & inzicht in verschillende concrete toepassingen van hulpverlening binnen het werkveld van de psychosociale oncologie, medische oncologie en rouw- en verliesbegeleiding( multi dimensionele ondersteuning en zorg)

> een breder handelingsperspectief en inzicht hoe je als zorgverlener een betekenisvolle verbinding aan kunt gaan met patiënten/cliënten met een chronische vorm van kanker en hun familieleden en naasten en hoe maatwerk kan worden geboden met de daartoe beschikbare ondersteuningsvormen.

Dit symposium levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een eigen visie door zorgverleners op best supportive care

> is de deelnemer zich bewust van zijn/haar rol en positie in de werkpraktijk en het belang van goede samenwerking en afstemming tussen alle betrokkenen (de nulde, 1e , 2e lijns en online ondersteuning) met oog voor het verhaal van de patiënt/cliënt en zijn naasten en de continuïteit in de zorg.

(Mini)symposium
60
De kosten van dit symposium bedragen voor huisartsen, bedrijfsartsen en specialisten € 60,00 en voor verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, psychologen en POHers
€ 30,00.
Tijd16:00 - 19:15
LocatieKatwoude (NL) (Toon kaart)

Stichting Multifunctioneel Oncologisch Centrum Huis aan het Water bestaat uit een groep enthousiaste deskundige- en ervaringsdeskundige vrijwilligers en professionals die mensen met kanker en hun naasten een warm hart toedragen en hen zoveel mogelijk willen ondersteunen in het leren leven met een veranderd perspectief.

In aanvulling op de standaard oncologische behandeling willen wij de mensen met kanker en hun naasten
ondersteunen bij het verbeteren van hun welzijn en de kwaliteit van leven;
helpen de belastende gevolgen van de ziekte of behandeling daarvan te verlichten;
ruimte geven om eigen weerbaarheid en kracht te ontwikkelen;
leren om te gaan met de ziekte.


Huis aan het Water ligt op een prachtige locatie aan de Gouwzee en is goed te bereiken, voor regio Zaanstreek Waterland en Amsterdam, zowel met openbaar vervoer als met de auto.

Uitgangspunt is de aandacht voor kwaliteit van leven zowel fysiek als psychosociaal. Hierbij staat niet de ziekte centraal maar de mogelijkheden. Wij bieden zorg en ondersteuning in het leren aanpassen aan een veranderde realiteit en het hervinden van de eigen regie.
Hoogedijk 7 a en b
1145 PM
Katwoude
Hoogedijk 7 a en b
1145 PM
Katwoude
0681467466/0299742790
Selecteer een bestand aub.