Opleidingen details Cure & Care Development

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Hechting en trauma (ID nummer: 369587)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

In het werken met kinderen en jeugdigen, maar ook met volwassenen, komen we waarschijnlijk regelmatig in aanraking met problematische gehechtheid en (vroegkinderlijke) traumatisering. Om een passend behandelplan op te kunnen stellen is het van belang om de aard en de ernst van de problematiek te kunnen onderkennen. Deze cursus besteedt daarom eerst aandacht aan de diagnostiek en classificatie van problematische gehechtheid en traumatisering, waarbij ook aandacht is voor dissociatie en de samenhang met andere psychopathologie. Tevens gaan we oefenen met het in gesprek gaan met ouders/opvoeders over problematische gehechtheid, hun eigen rol daarin en over eventuele intergenerationele aspecten, zonder het over schuld te hebben. Daarna wordt uitvoerig ingegaan op behandelmogelijkheden en welke voorwaarden daarvoor nodig zijn, zowel bij de cliënt zelf als bij het systeem eromheen; en wat de beste insteek zou kunnen zijn: systemisch en/of de relatie, individueel of beide. Concepten als de ‘Window of Tolerance’, ‘Cirkels van veiligheid en vertrouwen’ en ‘Mentaliserend vermogen’ zullen de revue passeren en gekoppeld worden aan de verschillende behandelmogelijkheden; in het kader van overdracht en tegenoverdracht zal ook aandacht gegeven worden met de eigen hechtingservaringen van de deelnemers.

In de cursus zal aandacht zijn voor de mogelijkheden in de eigen werksituatie van de deelnemers en ook gevraagd worden om het geleerde in de praktijk te brengen. Daarnaast zal ook gekeken worden wanneer je beter zou kunnen doorverwijzen naar meer specialistische hulpverlening en/of hoe je met andere organisaties/scholen zou kunnen samenwerken.

Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat om de verschillende vormen van problematische gehechtheid en (vroegkinderlijke) traumatisering sneller te herkennen en daar een adequate behandeling op af te stemmen of eventueel beargumenteerd door te kunnen verwijzen.

 

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
academici en HBO-ers
Workshop
 Verdiepend
8
25
ja
€ 910,- (inclusief syllabus, koffie/thee en lunches)
18
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
ISO
Deel uitmaken van de doelgroep
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.