Opleidingen details Soa Aids Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Spreekuur Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk 2018 (ID nummer: 369546)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing praktijkondersteuners125-9-2019 t/m 4-9-2020

De cursus ‘Spreekuur Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk’ is in 2009 ontwikkeld binnen het project ‘Better Safe than Sorry’ (BSTS). In dit project zijn doktersassistenten (DA’s) en praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH) getraind in het verzorgen van consultatie op het gebied van seksuele gezondheid. De gezondheidscentra die meededen waren allen gelegen in een zogenaamde achterstandswijk. Binnen bepaalde achterstandswijken in groot stedelijke gebieden komen meer problemen voor op het gebied van seksuele gezondheid.

Zorg voor seksuele gezondheid is een aangelegenheid voor de eerste lijn. Daarnaast zijn er de GGD-centra voor seksuele gezondheid die zich richten op bepaalde risicogroepen. De huisartsenzorg is echter centraal gelegen in de wijk en laagdrempelig.

Bij de ontwikkeling van deze cursus is de Huisarts Advies Groep Seksuele Gezondheid (seksHAG) betrokken geweest. De cursus wordt onderschreven door de NVDA-expertgroep Seks-Soa. De cursus is opgenomen binnen de NVDA academie. Soa Aids Nederland is verantwoordelijk voor de implementaties en de inhoud van de cursus.

Leerdoelen:
1. Het kunnen voeren van individuele gesprekken met jongeren over veilig vrijen, soa testen, anti conceptie en seksualiteit. Onderdelen hiervan zijn:
• Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid
• Signaleren van problemen
• Verhelderen van de hulpvraag
• Verwijzen naar huisarts of een andere instantie
• Voorlichting en advisering op maat
• Inzetten van een motiverende bejegening

2. Op effectieve wijze gebruik te kunnen maken van ondersteunende media als websites, richtlijnen en informatie voor cliënten binnen de seksuele context en die van de infectieziektebestrijding.

3. Het bewust worden van de eigen waarden en normen ten aanzien van seksualiteit en seksueel gedrag in relatie tot de doelgroep.
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
KABIZ - Doktersassistenten (CADD van de NVDA)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
22
12
18
Het is van essentieel belang dat je al een spreekuur seksuele gezondheid of een vrouwenspreekuur uitvoert óf dat je tijdens of kort na de cursus gaat beginnen. Daarnaast heb je een begeleidend huisarts binnen je praktijk geregeld waarbij je terecht kunt tijdens de periode van deze cursus. Je zult het geleerde in de praktijk moeten kunnen brengen tijdens de cursus.
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Soa Aids Nederland heeft als doel:

  • het stimuleren en vergroten van de omvang en de kwaliteit van de Nederlandse bijdrage aan de nationale en internationale strijd tegen hiv/aids en andere soa
  • het stimuleren en vergroten van de omvang en de kwaliteit van de Nederlandse bijdrage aan de ondersteuning en zorg voor mensen die leven met hiv/aids of andere soa.

Soa Aids Nederland tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het bevorderen van de betrokkenheid van de Nederlandse samenleving bij mensen met hiv/aids en andere soa en de strijd tegen hiv en andere soa
  • het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s gericht op het publiek, specifieke doelgroepen daarbinnen, professionals en overheden.

Bij het uitvoeren van deze taken zet Soa Aids Nederland verschillende instrumenten in, zoals:

  • beleidsadvies
  • publiekscampagnes
  • pleitbezorging
  • deskundigheidsbevordering
  • voorlichting.

In een veld waar veel partijen actief zijn zal Soa Aids Nederland die partijen bij elkaar brengen, gezamenlijke visie vorming stimuleren, afstemming en samenwerking faciliteren.
 

Condensatorweg 54
1014 AX
Amsterdam
020-6262669
Selecteer een bestand aub.