Opleidingen details Deventer Ziekenhuis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Teaching on the Run - begeleiden en beoordelen van AIOS (ID nummer: 369542)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2310-9-2019 t/m 9-9-2020

Korte omschrijving workshop

De klinische stage binnen de opleiding tot huisarts is nieuw voor de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) in het Deventer Ziekenhuis. In het tweede opleidingsjaar werkt de AIOS op de SEH gedurende zes maanden aan een zevental kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s). De klinische stage richt zich vooral op de verbreding van klinische competenties op het gebied van ziektebeelden die in de huisartspraktijk minder geclusterd voorkomen, onder andere op het gebied van spoedgevallen. Diagnostiek en behandeling van de naar de tweede lijn verwezen problemen. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan de behandelmogelijkheden van de specialisten in het ziekenhuis, de verschillen tussen 1e en 2e lijn en de communicatie en samenwerking tussen beiden.

De leden van de opleidingsgroep hebben ervaring met het begeleiden en beoordelen van ANIOS en zijn redelijk ingevoerd in de diverse aspecten van de opleidingsmodernisering. Accent tijdens deze workshop zal liggen op de vraag wat verwacht kan worden en wanneer we tevreden zijn na dit half jaar.

Na de workshop zijn de deelnemers:

- op de hoogte van eisen die gelden voor de klinische stage

- in staat om aan te geven welke afspraken er zijn gemaakt en wat dit voor hen betekent in de rol van begeleider en beoordelaar

- in de gelegenheid geweest om praktisch te oefenen met het voeren van een KPB-gesprek.

Voor deze bijeenkomst worden onderdelen gebruikt uit de MMV-workshops ‘Toetsen en beoordelen’ en ‘EPA’s in de opleiding’, de Teach the Teachercursus 3 en de Teaching on the Runmodule ‘Uniform en onderbouwd toetsen en beoordelen’.

Doelen

De deelnemers:

- hebben kennis van een aantal belangrijke kaders rondom de opleiding tot huisarts, te weten: o leerwerkplan stage o kwaliteitszorg

- kunnen aangeven welke kennis en vaardigheden nog ontbreken om de rol van begeleider en beoordelaar op goede wijze gestalte te geven

- kunnen aangeven welke concrete praktijksituaties ingezet kunnen worden voor opleidingsactiviteiten m.b.t. de competenties professionaliteit, maatschappelijk handelen en organisatie/leiderschap

- benutten werkzaamheden in de patiëntenzorg voor opleiden en stemmen taken AIOS af op niveau bekwaamheid en zelfstandigheid

- hebben binnen een oefensituatie vaardigheden ontwikkeld t.b.v. het beoordelen van AIOS (KPB en feedback)

- geven AIOS feedback op functioneren en voortgang

Workshop
 
0
nvt
Tijd09:00 - 12:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

 Deventer Ziekenhuis is een algemeen opleidingsziekenhuis. DZ biedt brede basiszorg aan inwoners in de regio Salland. Hoofdvestiging is Deventer. Daarnaast wordt medisch specialistische zorg aangeboden in een aantal buitenpoli (Raalte, Rijssen, Lochem). Deventer Ziekenhuis behoort tot één van de 22 van STZ ziekenhuizen in Nederland.

Nico Bolkesteinlaan 75
7416 GC
Deventer
Postbus 5001
7400 GC
Deventer
0570 536170
Selecteer een bestand aub.