Opleidingen details Cure & Care Development
CGT basiscursus 2019/2020 (ID nummer: 369492)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen10011-10-2019 t/m 11-2-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Er wordt vanuit gegaan dat binnen cognitieve gedragstherapie twee belangrijke richtingen zijn te onderscheiden: die waarin de ‘individuele case benadering’ centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen worden toegepast. De eerste is nogal theoretisch georiënteerd (‘theory-based’) en zoekt aansluiting bij een experimenteel-psychologisch en leerpsychologisch kader. De tweede is betrekkelijk a-theoretisch en vooral practisch/empirisch van aard (‘evidence-based’) en zoekt inspiratie in vergelijkende effectstudies. In de filosofie van de basiscursus is de toekomst van de cognitieve gedragstherapie, en in feite die van de psychotherapie, er in gelegen om beide benaderingen met elkaar te integreren. In de cursus worden de cursisten daarom vertrouwd gemaakt met beide richtingen. Ze leren enerzijds de individuele theoretisch geïnspireerde zoekschema’s toepassen die bekend staan als functie- en betekenisanalyse en als gedachtenrapporten, anderzijds maken ze ook alvast, deels impliciet, enigszins kennis met enkele gestandaardiseerde en op specifieke klachten gerichte interventies binnen cognitieve gedragstherapie. Het is echter voorbehouden aan de beoogde vervolgcursus om het zwaartepunt op zulke standaardprogramma’s te leggen. De gedachte achter dit ‘twee-sporen beleid’ is, dat de huidige standaardbehandelingen nog niet trefzeker genoeg zijn om deze automatisch toe te passen zodra aan de betreffende DSM-diagnose is voldaan, terwijl de geïndividualiseerde benadering het risico inhoudt dat de therapeut te zeer in beslag wordt genomen door allerlei theoretische bespiegelingen waardoor de slagvaardigheid om te interveniëren te zeer verloren gaat. Kennis van beide richtingen lijkt een voorwaarde te zijn om de voordelen van beide benaderingen te kunnen optimaliseren en de risico’s ervan te kunnen minimaliseren.


 

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
14
14
ja
2019: € 3.300
100
Toetsing
CRKBO
ISO
Aanmelding voor de cursus staat open voor wie:
A) afgeronde opleiding heeft in sociale wetenschappen of medicijnen en tevens
B) voldoende (volgens de normen van de VGCt) scholing heeft genoten in de vakken:
psychopathologie
persoonlijkheidsleer
leerpsychologie
gespreksvaardigheden en tevens
C) werkzaam is op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg op zo'n manier dat er regelmatig behandelcontacten plaatsvinden met patiënten.

Wie wel voldoet aan A, maar nog niet geheel aan B kan, nadat de basiscursus al is gestart, op eigen initiatief alsnog bijscholing volgen en examen afleggen in de ontbrekende vakken.
De derde voorwaarde (C) is in feite scherper dan de VGCt vereist. Voor de Vereniging hoeft men immers pas werkzaam te zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg na het voltooien van de basiscursus. De huidige opleiding stelt deze eis omdat wordt gemeend dat het vak het beste kan worden geleerd wanneer men al meteen ook in de praktijk werkzaam is.
Bestand  
Beschrijving basiscursus CGt.pdf18-7-2019 15:04226 KB
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd09:30 - 17:00
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIC

Tijd09:30 - 17:30
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany Amarant Academie

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
Locatie
OpmerkingenIn company Spectrum GGZ

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany Amarant Academie

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
Locatie
OpmerkingenIC Regionaal Autisme Centrum Helmond

Tijd09:30 - 17:30
Locatie
OpmerkingenIC Reinier van Arkel

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLocatie Amsterdam

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
Locatie
OpmerkingenIC CaleidoZorg Vlaardingen

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIC Reinier van Arkel Den Bosch

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11