Opleidingen details De Geeter & Munsterman Orthopedagogen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Het begeleiden van een Ontwikkelingsfasen-gesprek: werken met de Blikopener (ID nummer: 369457)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1226-9-2019 t/m 25-9-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 126-9-2019 t/m 25-9-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek526-9-2019 t/m 25-9-2022

De Blikopener is een instrument dat ingezet kan worden bij het voeren van een zogenaamd Ontwikkelingsfasegesprek (de Geeter&Munsterman, 2019). De kwaliteit van het ontwikkelingsfase gesprek wordt vooral bepaald door de persoon die het gesprek (bege)leidt. Diegene moet enerzijds gedegen kennis hebben van de ontwikkelingsfasen, anderzijds heeft de gespreksleider specifieke gesprekstechnieken nodig. De Blikopener biedt hier concrete handvatten voor. Deelnemers leren de juiste vragen te stellen om de benodigde informatie en voorbeelden boven tafel te krijgen en leren manieren hoe uitleg te geven aan betrokkenen als de cliënt of leerling te hoog of te laag wordt ingeschat. Ook het komen tot de juiste conclusies en deze krachtig samenvatten komen aan de orde.

Deze tweedaagse cursus is een verdiepende opleiding voor mensen die zich (verder) willen bekwamen in het begeleiden van ontwikkelingsfasegesprekken met behulp van de Blikopener.

anders (vul hieronder in)
Cursus
 Verdiepend
8
10
ja
850 (vrij van btw, inclusief koffie, thee en lunch)
12
toetsing en evaluatie
Deelnemers dienen voor aanvang goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingsfasen, bijvoorbeeld door het eerder volgen van een LACCS-opleiding.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 16:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Hebt u advies nodig over een individuele cliënt of een groep cliënten? Zoekt u iemand die een studiemiddag of uitgebreid scholingstraject verzorgt? Wilt u een team of een individuele medewerker ‘in beweging’ krijgen? Wij zijn u graag van dienst! Onze deskundigheid ligt op het terrein van mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB), stoornissen in het autistisch spectrum (ASS), de combinatie verstandelijk beperking en ernstig probleemgedrag en op complexe problematiek in een zorgsysteem. Wij zijn van mening dat ondersteuning aan mensen met ernstige beperkingen altijd gericht moet zijn op het versterken van een goed leven. Wij hebben een visie op goed leven, en wat dat precies betekent. Dit wordt de goed leven-visie of LACCS-visie genoemd. In alles wat wij doen - scholing, advies en coaching - komt deze visie terug. Kenmerkend voor onze werkwijze is het zoeken naar verbinding. Verbinding met en in een team, verbinding in het contact met de cliënt, maar ook verbinding tussen theorie en praktijk. Wij staan voor een frisse, vrolijke en praktische aanpak. Uiteraard leveren wij maatwerk. Wij richten ons zowel op de inhoud als op het proces waarlangs iets tot stand komt. Wij kunnen u dan ook van dienst zijn bij het gehele traject, van advies tot en met uitvoering.

Schoolstraat 30
9468 BS
Annen
06 43 15 08 87
Selecteer een bestand aub.