Opleidingen details Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Moreel Beraad verdiepingsdag (ID nummer: 369398)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten719-11-2019 t/m 18-11-2020

Na een basistraining moreel beraad doen de deelnemers ervaring op in de praktijk. Deze verdiepende dag speelt in op vragen en vaardigheden van ervaren gespreksleiders. Voorafgaand aan de verdiepingsdag worden de leervragen geïnventariseerd dmv een huiswerkopdracht zodat de dag afgestemd is op de leervragen van de groep.

De huiswerkopdracht: de deelnemers organiseren en leiden een moreel beraad. Daarvan schrijven zij een reflectieverslag aan de hand van een vooraf aangeleverd format.

De reflectieverslagen vormen de basis voor de verdiepingsdag.

Leerdoelen:

- De deelnemer verdiept de eerder geleerde vaardigheden aangaande het leiden van een moreel beraad.

- De deelnemer verdiept de kennis over het formuleren en scherp stellen van de morele vraag.

- De deelnemer verdiept de kennis over het wegen van waarden

- De deelnemer krijgt inzicht in hoe groep-dynamische processen het moreel beraad beïnvloeden.

- De deelnemer doet ervaring op in het werken met storende factoren in het moreel beraad.

Huiswerk 8 uur (4 uur moreel beraad en 4 uur reflectieverslag)

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk VerzorgersStichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
300
Tijd9:00 - 17:00
LocatieWoerden (NL) (Toon kaart)

MISSIE

Reliëf komt op voor zin in zorg. Geïnspireerd door de bijbel en de christelijke traditie, staat Reliëf op de bres voor inspiratie en bezieling in de zorg. Reliëf maakt zich sterk voor de essentiële waarden van zorg: aandacht, betrokkenheid, liefde, verantwoordelijkheid, deskundigheid en gelijkwaardigheid.

Met die missie hebben 160 zorginstellingen zich verenigd. Zowel ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen als instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap en de GGZ zijn lid. Reliëf heeft daarnaast een groeiende groep individuele leden en donateurs.

Vanuit de overtuiging dat menslievende zorg in de kern gaat om relaties, om mensen die iets voor elkaar betekenen, ondersteunt Reliëf zorgaanbieders om een omgeving te creëren waarin mensen tot hun recht komen. Reliëf helpt zorgaanbieders om de ethische, levensbeschouwelijke en spirituele dimensies van zorg een plaats te geven, zodat mensen met hart en ziel menslievende zorg kunnen geven én ontvangen. We stimuleren aandacht voor de vraag en het verhaal van mensen die zorg behoeven. En we verhelderen ervaringen van zorgverleners en helpen deze in een perspectief te plaatsen.

Reliëf belegt jaarlijks conferenties en symposia over thema’s rond identiteit, zingeving en ethiek in de zorg. Daarnaast geven we relevante publicaties uit en het tijdschrift Zin in Zorg. Aan zorgaanbieders biedt Reliëf scholing en training aan, bijvoorbeeld over levensvragen, morele dilemma’s en waardegericht werken.

Houttuinlaan 5A
3447 GM
Woerden
0348-748880
Selecteer een bestand aub.