Opleidingen details Dimence

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Hoe overleef ik .... de psychiatrie? (ID nummer: 369309)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd329-10-2019 t/m 28-10-2020

Mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening leven ongeveer 15-30 jaar korter dan de algemene bevolking. Verschillende factoren zoals de organisatie van zorg, overlappende etiologische factoren tussen psychiatrische en somatische aandoeningen, bijwerkingen van medicatie en leefstijlfactoren, dragen bij tot deze verminderde levensverwachting.

Wiepke Cahn (hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen en hoofd van het zorgprogramma Lijf & Leven van het UMCUtrecht) gaat in haar lezing uitgebreid in op de samenhang van psyche en soma. Recente kennis, vergaard uit zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als klinisch onderzoek, zal worden gepresenteerd en geanalyseerd.

Het symposium betrekt de deelnemers actief, via een aantal workshops, bij de ontwikkelingen van de somatische screening bij Dimence en de leefstijlinterventie. Op deze wijze krijgen de deelnemers aan het symposium besef van en inzicht in de noodzaak en het belang van somatische zorg. De achterstand in de somatische gezondheid van mensen met een ernstige psychische aandoening is groot. Met somatische screening en monitoring van medicatiegebruik kan een stap worden gezet naar preventie, snellere herkenning en meer tijdige behandeling van somatische problemen. Door extra aandacht voor leefstijl kunnen risicofactoren voor somatische ziekten, die ontstaan als gevolg van medicatiegebruik en een ongezonde leefstijl, gunstig worden beïnvloed en somatische complicaties zo veel mogelijk worden voorkomen. Tevens zal de leefstijldiagnostiek en hoe die in de psychiatrische praktijk wordt vormgegeven behandeld worden.

Leerdoelen

  • De deelnemer verwerft kennis over de risicofactoren van een slechte lichamelijke gezondheid bij patiënten met een psychiatrische aandoening.
  • De deelnemer leert hoe de somatische problematiek vroegtijdig kan worden opgespoord.
  • De deelnemer zal leren hoe de medicatie kan worden geoptimaliseerd en hoe de leefstijldiagnostiek kan worden uitgevoerd
  • De deelnemer krijgt inzicht in het belang van een somatische screening en is op de hoogte van de werkwijze en inhoud van de somatische poli’s.
  • De deelnemer is op de hoogte van beschikbare leefstijlinterventies binnen organisatie en daarbuiten en kan daardoor gericht verwijzen.
  • De deelnemer beschikt over meer en verdiepende kennis m.b.t de somatische poli’s
  • De deelnemer leert de symptomen en klachten van COPD te herkennen in de dagelijkse praktijk op de afdeling of in de thuissituatie. De deelnemer is zich bewust van de meerwaarde van beweging. De deelnemer weet welke psychosociale factoren een (grote) rol kunnen spelen en hoe hiermee om te gaan.
  • De deelnemer is zich na deze workshop bewust van de gevolgen van tabak in het algemeen en binnen de psychiatrie in het bijzonder.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
Vaktherapeuten in het bezit van een afgeronde opleiding in een van de Vaktherapeutische beroepen.
3,5
Nee
0
0
Bestand 
Programma 2019-10-29.pdf72 KB
Hoofdniveau
Psychomotorische therapie (PMT)
Tijd12:45 - 17:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten, verwijzers en financiers. We hebben de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We vormen samen een groep en niet zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een keten.  We leren van elkaar en versterken elkaar. Het geheel is meer dan de som der delen.

Bij de stichtingen van de Dimence Groep werken ruim 2400 medewerkers voor ruim 25.560 cliënten en patiënten per jaar.

Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB
Deventer
0570-639775
Selecteer een bestand aub.