Opleidingen details MEI zakelijkebijeenkomsten

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Dure geneesmiddelen (ID nummer: 369305)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 253-9-2019 t/m 2-9-2020

De conferentie Dure geneesmiddelen gaat over hoe we de uitgaven  betaalbaar en binnen de afspraken van het hoofdlijnenakkoord houden. In de conferentie staan de onderstaande onderwerpen en de impact daarvan op de betaalbaarheid van dure geneesmiddelen centraal:

Ontwikkelingen (gezamenlijke) inkoop. Doelmatigheid. Draagvlak van dokters bij plaatsbepaling van middelen. Transparantie van geldstromen. Meer shared decision making vanwege risico’s bijwerkingen en kleine kans gezondheidswinst.

De bijdragen van sprekers vanuit diverse disciplines, eigen perspectief en expertise, en de multidisciplinaire doelgroep,  bieden met hun presentaties toegevoegde waarde hoe betaalbaarheid van dure geneesmiddelen vergroot kan worden en wat de bovengenoemde onderwerpen daaraan bijdragen. De doelgroep bestaat uit verschillende disciplines binnen ziekenhuizen, de zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie. Deze zijn allemaal betrokken bij dit dossier en beïnvloeden de verdere ontwikkeling. Deze combinatie van sprekers en doelgroep biedt, na de presentaties,  interessante interactie onder leiding van de dagvoorzitter. Aan het eind van de dag is er een panel discussie.

Leerdoelen, na de conferentie hebben de deelnemers:

  • Inzicht in de voortgang van de van gezamenlijke inkoop van de NVZ,NFU en ZN.
  • Inzicht in het inkoopbeleid dure geneesmiddelen van Zilveren Kruis
  • Inzicht in de mogelijkheden en effectiviteit van diverse inkoopcombinaties in Nederland en BeNeLuxA
  • Inzicht in optimalisatie doelmatige inzet van dure geneesmiddelen door DICA geneesmiddelen.
  • Inzicht in het versterken van de inkoopmacht door het realiseren van draagvlak onder dokters bij de ontwikkeling van het inkoopbeleid over de plaatsbepaling van dure geneesmiddelen
  • Inzicht in hoe u meer transparantie verkrijgt in de geldstromen van farmaceutische industrie naar de zorgsector en welke impact dat heeft op (gezamenlijk) inkoopbeleid ziekenhuizen (en verzekeraars) van dure geneesmiddelen.
  • Inzicht in de ontwikkeling van Shared decision making bij oudere kankerpatiënten, wat nu gebeurd en hoe dit verder ontwikkeld kan worden zodat elke individuele patiënt een onderbouwde en persoonlijke keuze maakt.
  • Kennis van de paneldiscussie over de stelling ‘Mensen willen helemaal niet zo lang mogelijk doorleven, maar in de zorg gaan we daar wel vanuit’ en de impact op de betaalbaarheid van dure geneesmiddelen en de medisch specialistische zorg.
(Meerdaags) Congres
465
Per ziekenhuis is 1 voorschrijver gratis welkom.
Tijd09:00 - 17:15
LocatieBreukelen (NL) (Toon kaart)

Organisator van studiedagen die zowel voor bestuurders, financieel managers al voor medisch specialisten zijn bestemd
Cannenburg
1081 HA
Amsterdam
06-14512448
Selecteer een bestand aub.