Opleidingen details CR78 Ambulance Masterclass

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Ambulance Masterclass 2020 (verpleegkundigen) (ID nummer: 369296)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten2128-1-2020 t/m 27-1-2021

In de ambulancezorg hebben ambulanceverpleegkundigen (AVP’s) aangegeven behoefte te hebben aan verdiepende scholing die niet gestandaardiseerd is (Regionale scholing, ALS, PHTLS, TECC etc.) en gericht op behavioristische leertheorie. Deze behoefte komt voort uit het feit dat AVP’s en verpleegkundig specialisten (VS'en) solistisch werken, geen directe medische supervisie meer krijgen en werken vanuit een eigen ontwikkeld referentiekader. Deze behoefte is mogelijk in te vullen door het aanbieden van een masterclass waarin deze AVP’s en VS'en verdiepend onderwijs krijgen van medisch specialisten en gericht op recente evidence. Deze masterclass is dus bedoeld voor AVP’s en VS'en met grote interesse voor de ambulancezorg, zowel pre-klinisch als wetenschappelijk. Het doel van de AVP-Masterclass is het ontdekken, herkennen en verrijken van kennis waarmee en waarna de AVP en VS deze verdieping kan toepassen in de  beroepspraktijk. 

De masterclass duurt 3 dagen waarin medisch specialisten middels presentaties en interactieve werkvormen medisch inhoudelijke onderwerpen gaan bespreken. Ter voorbereiding van iedere voordracht wordt van de deelnemer een voorbereidende opdracht verwacht.

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
€995,-
Tijd18:30 - 17:00
LocatieAppeltern (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 17:00
LocatieAppeltern (NL) (Toon kaart)

Ambulance Masterclass is ontstaan vanuit het idee van twee ambulancehulpverleners; Jan Hoefnagel en Joost van Raak. Jan is ruim tien jaar werkzaam in de acute en intensieve zorg. Joost heeft hierin al 20 jaar ervaring opgedaan. Beiden eerst op de IC en inmiddels al geruime tijd als ambulanceverpleegkundige.

Op een middag spraken we naar elkaar uit: “Het zou toch mooi zijn om een échte verdiepende scholing voor ambulancehulpverleners aan te kunnen bieden”. De hierop volgende enthousiaste reacties van collega ambulancehulpverleners spraken boekdelen. Dus is er bij velen van jullie een behoefte aan verdieping en verbreding. Waardoor we het vak nog beter uit kunnen oefenen en hierdoor de patiënt betere zorg kunnen geven. Het is mooi om zo aan te kunnen sluiten op de bestaande scholingen, die al in het land worden gegeven.

De verschillende professionals die de masterclass zullen verzorgen, zijn met zorg door ons uitgekozen en enthousiast over het initiatief. Hierdoor kijken zij ernaar uit om te spreken voor een selecte groep gemotiveerde deelnemers. Ze zijn expert in hun vakgebied en hebben kennis van de prehospitale  zorg waardoor ze aan kunnen sluiten bij onze dagelijks praktijk. De sprekers maar ook de bijzondere invulling en vorm van scholing die we bieden, zorgen voor een positieve leerervaring die je lang bij zal blijven.

Wij zijn blij met de start van deze nieuwe onderneming. Onze hoop is dat alle deelnemers, na een intensieve masterclass, tevreden zullen terugkijken.

Missie
Onze missie is om ambulancehulpverleners op een hoog niveau bij te scholen in de ambulancezorg. Dit geven we vorm middels een uniek programma in een sociale omgeving.

Visie
Ambulance Masterclass bestaat uit een groep enthousiaste ambulanceverpleegkundigen, die zich verantwoordelijk voelt om een verdiepende masterclass te organiseren voor ambulancehulpverleners. Wij bieden hen een meerdaagse masterclass, waarin medische professionals en inhoudsdeskundigen op een hoog niveau interactieve scholing verzorgen.
De deelnemers bereiden zich met opdrachten voor op de masterclass en zullen vervolgens – middels actieve werkvormen – bestaande competenties verankeren en nieuwe competenties ontwikkelen. Van onze deelnemers wordt verwacht dat zij kennis meebrengen om te delen. Maar vooral dat zij nieuwe kennis en vaardigheden mogen opdoen. De sociaal-constructivistische leertheorie staat hierbij centraal, waarbij per leerdoel gestreefd wordt naar analyseren en evalueren conform de taxonomie van Bloom.
Naast het inhoudelijke programma vinden wij het erg belangrijk om in een ontspannen sociale omgeving actief te kunnen leren: een unieke ontspannen locatie moet aansluiten op het bijzondere programma. Om die reden wordt er ook gezorgd voor sociale elementen, opdat het leerrendement hierdoor vergroot. 

Onze doelstellingen
Ambulance Masterclass heeft drie doelstellingen opgesteld naar aanleiding van onze missie en visie:

  • Aan het einde van een masterclass heeft de deelnemer een uniek programma doorlopen waarbij concrete leerdoelen behaald zijn.
  • De deelnemer heeft voldoende ontspannen en sociale momenten ervaren gedurende de masterclass waarmee het leerrendement is vergroot.
  • De sprekers op de masterclass zijn zeer goed onderlegd om zowel vakinhoudelijk als didactisch vaardig het programma vorm te geven.

Eerste Hulp Masterclass

Vanaf het najaar van 2019 bieden wij voor eerstehulpinstructeurs een masterclass aan waarin in twee dagen alle accreditatiepunten worden toegekend van Het Oranje Kruis.

Mosterdwal 10a
6658KT
Beneden-Leeuwen
06-30596753
Selecteer een bestand aub.