Opleidingen details IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Consulentenscholing Palliatieve zorg najaar 2019 (ID nummer: 369250)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2424-10-2019 t/m 23-10-2020

IKNL, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), organiseert in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg en de Expertisecentra Palliatieve Zorg consulentenscholingen op een aantal locaties in Nederland. Deze scholingen zijn gericht op het verdiepen van de kennis en het verbeteren van de vaardigheden van de consulenten palliatieve zorg. Naast kennisdeling is kennismaking en regionale samenwerking een belangrijk nevendoel van de scholing.

In de plenaire presentaties komt de stand van zaken rondom enkele producten waar consulenten in hun regio verder aandacht aan kunnen geven en waarvan het goed is dat ze zicht hebben dat dit soort producten er zijn of in ontwikkeling zijn, aan de orde.

Voor de workshops is gekozen voor 9 thema's. De workshops worden aangeboden om de diversiteit in kennis versus verdieping te realiseren voor iedere consulent palliatieve zorg. In de beschrijving van de workshops in de bijlage is de inhoud per workshop geformuleerd. Omdat de scholing in verschillende regio's wordt aangeboden verschillen de sprekers bij de workshops evenals de keuze voor het aanbod. 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Mini)symposium
0
Tijd15:30 - 21:30
LocatieNijverdal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMarian Snuverink

Tijd15:00 - 19:15
LocatieOostzaan (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenJacqueline Liu

Tijd15:00 - 19:15
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenYvon van Iterson, secretaresse pz

Tijd12:00 - 16:45
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRia Bouma

Tijd12:30 - 17:00
Locatie6049 CJ Herten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenlocatie nog onder voorbehoud

Tijd16:00 - 20:30
LocatieElst (NL) (Toon kaart)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is sinds januari 2011 een nieuwe organisatie waarin zeven regionale integrale kankercentra (IKC's) zijn gebundeld. Sinds januari 2104 is de laatste hierbij aangesloten. IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Het doel is de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren. Iedere patiënt heeft recht op optimale oncologische en palliatieve zorg. Het samenwerken aan voortdurende verbetering van de kwaliteit van oncologisch en palliatieve zorg staat centraal. Om te waarborgen dat de kwaliteit van zorg overal zo hoog mogelijk is, werkt IKNL landelijk mét oog voor regionale verschillen. IKNL draagt nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg. Daarnaast ontwikkelt IKNL producten en diensten ter verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. Zo draagt de doorontwikkeling van NKR+ bij aan het registreren van incidenties van de kankerpatienten.
IKNL richt zich primair op de (para) medische professionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg.

HNK t.a.v. IKNL locatie Rotterdam Vastenland 78
3011 BN
Rotterdam
IKNL Postbus 19079
3501 DB
Utrecht
088 234 6000
Selecteer een bestand aub.