Opleidingen details CWZ academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium Beter beter worden - beter en anders werken voor onze patiënten (ID nummer: 369232)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2223-9-2019 t/m 22-9-2020

Omschrijving van de nascholing:

In het symposium staat de strategische ambitie van CWZ centraal: Beter beter worden. Het symposium wordt geopend door Danny Schuurmans, programmamanager Beter beter worden. Hij zal de aanleiding van het symposium schetsen, enkele successen binnen het programma delen en het perspectief en doelstellingen schetsen. Vervolgens zullen er een tweetal patiënten hun ervaring/verhaal delen met de zaal. Hierbij zal de ervaring gekoppeld aan de programmalijnen van Beter beter worden:

- Patiëntbetrokkenheid

- Doelmatige zorg

- Juiste zorg op de juiste plek

- Topklinische zorg

Vervolgens worden er zorgprofessionals die betrokken zijn geweest bij het traject gevraagd om aan te sluiten en zal er verder in gesprek worden gegaan met zowel patiënt als zorgprofessionals in een panelvorm. Dit zal worden begeleid door de dagvoorzitter. Hierbij zal de zaal ook worden betrokken door ze uit te nodigen vragen te stellen.

Na de pauze gaan de deelnemers naar één van de werksessies. Iedere werksessie staat in het teken van één van de vier programmalijnen. De ambassadeurs (dit zijn medisch specialisten van het CWZ) van de programmalijnen verzorgen de werksessies. Hieronder kort per werksessie een uitwerking:

 

Patiëntbetrokkenheid

In deze werksessie worden deelnemers uitgedaagd om mee te denken aan de hand van een casus hoe patiëntbetrokkenheid vergroot kan worden, bijvoorbeeld door inzet van ‘samen beslissen’, keuzehulpen of consultkaarten. De ambassadeur noemt ook een aantal best practices.

 

Doelmatige zorg

In deze werksessies gaan deelnemers aan de slag met een zorgpad van een patiënt, een casus die voor deelnemers herkenbaar zal zijn. De deelnemers gaan in kleine groepjes uiteen en in ieder groepje worden er rollen verdeeld (patiënt, verpleegkundige, specialist, kwaliteitszorg). Vanuit de rol die de deelnemer heeft wordt er gezamenlijk gekeken hoe het zorgpad doelmatiger ingericht kan worden.  

 

Juiste zorg, juiste plek

In deze werksessie gaan deelnemers aan de slag met een dilemma behorende bij een casus gericht op juiste zorg, juiste plek. In groepjes gaan de deelnemers oplossingen bedenken voor het dilemma. De ambassadeur zal aan het einde van de werksessie ook toelichten welke oplossingen er al zijn bedacht/uitgevoerd.

 

Topklinische zorg

In deze werksessie worden deelnemers uitgedaagd om uit te stralen waar zij trots op zijn op de afdeling/CWZ. De boodschap is, topklinische zorg zou nooit bestaan zonder basiszorg. Oftewel, iedereen draagt bij aan topklinische zorg. Wees trots op wat je doet. In deze sessie staat de bewustwording hiervan centraal.

 

Aan het einde van iedere werksessie krijgen de deelnemers een kaartje met daarop de vraag/vragen:

“Wat heeft jou in de werksessie geïnspireerd? Wat ga jij morgen anders doen?”.

 

De werksessies zijn interactief zodat deelnemers ook van elkaar kunnen leren en om het ketendenken te stimuleren.

 

Het symposium wordt gezamenlijk afgesloten waarbij er per werksessie een terugkoppeling plaatsvindt.

 

Leerdoelen:

Na afloop van het symposium hebben de deelnemers:

- Inzicht in hoe de patiënt de ‘reis’ in het ziekenhuis ervaart gekoppeld aan de programmalijnen van Beter beter worden

- Inspiratie opgedaan en geleerd van best practices van collega’s

- Handvatten gekregen hoe zij de dag erna dingen anders kunnen doen om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8
(Mini)symposium
 
0
Tijd16:30 - 20:15
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Topklinisch opleidingsziekenhuis te Nijmegen

Kantorencomplex Jonkerbos Burgemeester Daleslaan 23
6532 CL
Nijmegen
Postbus 9015
6500 GS
Nijmegen
024-365 5128
Selecteer een bestand aub.