Opleidingen details Academie voor Medisch Specialisten

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leergang Management voor Medici (ID nummer: 369219)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 240 

Inleiding
Management voor Medici is een post-doctorale leergang voor medici, die zich willen bijscholen in verband met een parttime functie als manager. In de gezondheidszorg bestaat een grote verscheidenheid aan leidinggevende posities. Zo zijn er jaarlijks vele vacatures voor medisch geschoolde bestuurders van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Naast deze fulltime functies zijn er vele parttime managementfuncties voor medici, bijvoorbeeld als medisch manager, RVE-voorzitter, vakgroepvoorzitter, afdelingshoofd, stafbestuurslid of bestuurder van een eigen onderneming. De leergang is bestemd voor medici (en overige leden van medische staven) in onder meer ziekenhuizen, instellingen voor ggz en verslavingszorg, overige zorginstellingen en eerste lijn. Het programma is afgestemd op de specifieke vaardigheden en kennis, die een medicus nodig heeft om als parttime manager te kunnen functioneren. Het programma is 16 keer verzorgd door het departement Tranzo van de Universiteit van Tilburg onder begeleiding van prof.dr. Jan Moen. Vanaf september 2011 werd het programma gezamenlijk aangeboden door Tranzo en de Academie voor Medisch Specialisten (MvM 17 t/m MvM 20). De begeleiding werd toen verzorgd door drs. Pieter Wijnsma, toen directeur van de Academie. Met deze overgang werd het programma gedeeltelijk vernieuwd. De daarop volgende drie jaar was Piet-Hein Buiting, vz RvB Jeroen Bosch Ziekenhuis, de programmaleider.

Inmiddels is het stokje overgenomen door Paul Wormer, arts niet-praktiserend, MBA.  Het programma heeft ten opzichte van de vorige leergang een enkele wijziging ondergaan. Het Business Model Canvas loopt als rode draad door de leergang .

Opbouw
Management voor Medici is een leergang van circa een jaar, bestaande uit 8 modules van elk 5 dagdelen, die gespreid in de periode september tot en met mei worden georganiseerd, steeds op maandag en dinsdag, inclusief een overnachting. Elke module is opgezet rond 1 centraal thema. De  maandagen (eind middag/begin avond) wordt gewerkt met intervisie in kleinere groepen . De laatste module wordt afgesloten met een gezamenlijk diner. Per module ontvangen alle deelnemers enkele weken van te voren een gedetailleerd programma met literatuur en eventuele opdrachten.

Werkwijze
Het programma bestaat uit een combinatie van colleges, zelfstandig werken in kleine groepen, intervisie, vaardigheidstraining en een aantal huiswerkopdrachten. Deze moeten gedeeltelijk individueel en gedeeltelijk in kleine groepjes worden uitgevoerd. De opdrachten hebben alle betrekking op het toepassen c.q. toetsen van de theorie op c.q. aan de eigen praktijk. Daarnaast wordt alle deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen betreffende hun leiderschapsstijl (LSI) en deze ook in te laten vullen door een aantal mensen in hun omgeving. Deze wordt uitgebreid besproken. Het programma wordt verzorgd door een team van hooggekwalificeerde docenten, die in staat zijn een goede relatie te leggen tussen praktijk en theorie van management en organisatie van zorginstellingen c.q. ziekenhuizen. Daarnaast is door de jaren heen de diversiteit in inbreng van de eigen ervaringen en inzichten van de deelnemers van grote waarde gebleken. Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 24. Voorafgaand aan de leergang ontvangen de deelnemers een aantal leerboeken. Daarnaast ontvangen zij voorafgaand aan elke module een aantal artikelen. De leergang wordt afgesloten met het uitreiken van het Certificaat van Medisch Manager.

Leerdoelen 
1.
Kennis van de voornaamste aspecten van het functioneren van de gezondheidszorg in ons land en organisaties voor gezondheidszorg en het kunnen inschatten van de consequenties hiervan voor het functioneren als medisch manager of stafbestuurslid.
2.Kennis van alle aspecten van het medisch management

(Meerdaagse) Nascholing
9750
De cursusprijs voor leden van de Federatie/LAD (of NVZA) én VvAA : € 9750,-.
Lidmaatschap van beide organisaties is vereist om voor deze korting in aanmerking te komen. Voor niet-leden bedraagt de cursusprijs:€ 10.150,-.
BTW is niet verschuldigd. De cursusprijs is inclusief lesmateriaal en exclusief verblijfs- en hotelkosten. Deze dient u per module zelf ter plaatse te voldoen.
LocatieOegstgeest (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenleergang van 8 modules van 2 dagen inclusief overnachting
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
Leiderschap 1. Introductie Business Model Canvas / Leiderschapp en strategie / leiderschap in context 505-10-202009:30 - 16:00
Zorgstelsel. De rol van de IGJ / introductie strategische analyse / rol en positie vd medisch specialit / inrichting van de gereguleerde marktwerking509-11-202009:30 - 16:00
Financiën. Integratie in de totale financiële sturing vh ziekenhuis / financiering van de zorg / rol, taken en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraar514-12-202009:30 - 16:00
Strategie en Verandermanagement. Principes van verandermanagement / strategische positie organisatie, extere en interne analyse, medisch leiderschap in de praktijk525-01-202109:30 - 16:00
Ondernemerschap. Ondernemerschap en strategieontwikkeling / stragie: de externe analyse / rol van de banken in het veranderende zorgstelsel / management van de vakgroep508-03-202109:30 - 16:00
Organiseren. Introductie LSI / lean management / de interne organisatie van het ziekenhuis / HR / ICT in de zorg519-04-202109:30 - 16:00
Samenwerking. De plaats van het conflict in organisaties / bespreking LSI / Onderhandelen531-05-202109:30 - 16:00
Leiderschap 2. Horizontaal organiseren / filosofische beschouwing over leiderschap 521-06-202109:30 - 16:00

LocatieOegstgeest (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen8 modules van 2 dagen (ma en di) start in september, eind mei/juni
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
Leiderschap 1. Introductie Business Model Canvas / Leiderschapp en strategie / leiderschap in context 509-09-201909:30 - 16:00
Zorgstelsel. De rol van de IGJ / introductie strategische analyse / rol en positie vd medisch specialit / inrichting van de gereguleerde marktwerking507-10-201909:30 - 16:00
Financiën. Integratie in de totale financiële sturing vh ziekenhuis / financiering van de zorg / rol, taken en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraar511-11-201909:30 - 16:00
Strategie en Verandermanagement. Principes van verandermanagement / strategische positie organisatie, extere en interne analyse, medisch leiderschap in de praktijk509-12-201909:30 - 16:00
Ondernemerschap. Ondernemerschap en strategieontwikkeling / stragie: de externe analyse / rol van de banken in het veranderende zorgstelsel / management van de vakgroep520-01-202009:30 - 16:00
Organiseren. Introductie LSI / lean management / de interne organisatie van het ziekenhuis / HR / ICT in de zorg502-03-202009:30 - 16:00
Samenwerking. De plaats van het conflict in organisaties / bespreking LSI / Onderhandelen522-06-202009:30 - 16:00
Leiderschap 2. Horizontaal organiseren / filosofische beschouwing over leiderschap 514-09-202009:30 - 16:00

De Academie heeft ten doel het bevorderen van scholing van medische specialisten op het gebied van management en organisatie.

De Academie is een samenwerkingsverband van de Federatie Medisch Specialisten (v/h Orde van Medisch Specialisten) , het iBMG van het Erasmus MC Rotterdam en de VvAA.

Orteliuslaan 750
3528 BB
UTRECHT
Postbus 8153
3503 RD
UTRECHT
030 - 247 4197
Selecteer een bestand aub.