Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Blended cursus Handelingsgericht coachen (ID nummer: 369214)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie44,58-10-2019 t/m 7-10-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 11,58-10-2019 t/m 7-10-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie28-10-2019 t/m 7-10-2022
K&J/OG opleiding - overige taken338-10-2019 t/m 7-10-2022

Veel orthopedagogen en psychologen in de zorg en het onderwijs hebben in hun dagelijkse praktijk te maken met het begeleiden van teams. Deze teams bestaan veelal uit begeleiders of leraren die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse ondersteuning. De orthopedagoog/psycholoog adviseert de teams in deze ondersteuning. Deze adviezen zijn gebaseerd op diagnostisch onderzoek en zoveel mogelijk evidence based behandelmethoden. Vaak heeft dit advieswerk een coachend karakter, dit betekent dat de orthopedagoog/psycholoog niet voorschrijft maar op interactieve wijze een denkproces bij de individuele teamleden in werking zet. Dit denkproces is gericht op het bevorderen van inzicht en het vertalen van theoretische kennis in praktisch handelen. Het beoogde effect van deze handelingsgerichte coaching is dat teamleden zelfstandig, doelgericht en gemotiveerd aan de slag gaan, met het oog op een optimale ondersteuning van de cliënt of leerling. Kortom handelingsgericht coachen is coachen op inhoud.

In deze cursus ontwikkel je de benodigde kennis en vaardigheden om handelingsgericht te coachen. De omgang met de betrokkene staat centraal, of dit nu een cliënt of leerling. Daarom worden in de cursus proces en inhoud nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld; het team kan immers gezien worden als een intermediair voor behandeling. Via gerichte coaching door de orthopedagoog/psycholoog verbetert het functioneren van het team met het oog op het bereiken van de doelstellingen.

De methoden en vaardigheden die je leert zijn ook toepasbaar bij coaching van individuele teamleden.

Voor uitgebreide info: https://pao.nl/cursus-handelingsgericht-coachen/

 

 

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
16
ja
1795
44,5
toetsing en evaluatie
Een universitaire opleiding in één van de sociale wetenschappen, met name orthopedagogiek of psychologie of een HBO(-plus) opleiding in een vergelijkbare richting.Ervaring als gedragskundige, behandelcoördinator of vergelijkbare functie in zorg of onderwijs is gewenst.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieIncompany (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.