Opleidingen details Lexima

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Masterclass NT2 en Leesproblemen (ID nummer: 369197)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2,512-12-2019 t/m 11-6-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 0,512-12-2019 t/m 11-6-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek0,512-12-2019 t/m 11-6-2021

Introductie:

Steeds meer kinderen in Nederland zijn meertalig. Ze spreken thuis vaak een andere taal dan op school. Meertaligheid wordt regelmatig geproblematiseerd, met als gevolg dat er dan verkeerde adviezen worden gegeven. Taalkundig en psychologisch onderzoek laat echter zien dat de verschillende talen elkaar kunnen versterken én dat meertaligheid zelfs voordelen kan opleveren.

Toch zijn er ook meertalige leerlingen die problemen ervaren met lezen en schrijven. Vaak is het dan lastig om te bepalen wat hieraan ten grondslag ligt en welke ondersteuning nodig is. Tijdens deze Masterclass staan het bepalen van de oorzaken van taal- en leesproblemen en het geven van de juiste ondersteuning en onderwijsadviezen centraal. 

Leerdoelen Masterclass NT2 en Leesproblemen:

Afhankelijk van de gevolgde lezingen zijn een aantal van de onderstaande leerdoelen behaald. 

De deelnemer weet hoe de taalontwikkeling verloopt van meertalige kinderen en welke factoren hierbij een rol spelen. De deelnemer weet ook welke adviezen zij kunnen geven aan ouders om de kans op succes te vergroten. Ook weet de deelnemer hoe een school een passend taalbeleid kan hanteren voor het onderwerp meertaligheid.

De deelnemer heeft zicht op de actuele wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de problematiek van TOS bij een meertalig kind. De deelnemer weet dat het risico dat een TOS niet op tijd wordt ontdekt, groter is bij kinderen die meertalig opgroeien. De deelnemer kent de belangrijke kenmerken om TOS tijdig te signaleren bij meertalige kinderen.

De deelnemer kent diverse softwareprogramma’s die mogelijkheden bieden om de ontwikkeling van o.a. het technisch leesniveau, de woordenschat, de spellingvaardigheid of het algemeen taalgebruik bij NT2-leerlingen extra te ondersteunen.

De deelnemer weet dat het tempo waarin NT2-leerlingen in het Nederlands leren lezen sterk uiteen kan lopen. De deelnemer weet dat het leesproces moeizaam op gang kan komen en hoe dan onderzocht kan worden of er sprake is van een leesprobleem of dyslexie. Ook weet de deelnemer welke signalen in het onderwijs hierbij belangrijk zijn.

De deelnemer weet hoe compenserende software ingezet kan worden bij NT2 leerlingen die het Nederlands nog onvoldoende beheersen, met als doel dat de leerling op zijn eigen cognitieve niveau kan werken.

academici en HBO-ers
Symposium
 Verbredend
 Verdiepend
30
125
ja
Standaard inschrijving: 175 euro. Met vroegboekkorting is het inschrijfgeld 155 euro.
2,5
Geen toetsing
nvt.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd13:00 - 17:00
LocatieWoerden (NL) (Toon kaart)

Lexima is een vernieuwend bedrijf op het gebied van ICT voor dyslexie en leerlingenzorg én is een door CEDEO en CRKBO erkende onderwijsinstelling. Lexima levert hulpmiddelen en verzorgt cursussen en conferenties. Onze activiteiten zijn erop gericht kinderen, jongeren en volwassenen met lees- en/of schrijfproblemen een eerlijker kans op succes te bieden.

Kastanjelaan 6
3833 AN
Leusden
033-4348000
Selecteer een bestand aub.