Opleidingen details GGD Twente/ AGZ

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium Centrum Seksueel Geweld Twente-Achterhoek: Samen slachtoffers helpen. (ID nummer: 369182)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3424-9-2019 t/m 23-9-2020

Doelstelling Symposium:

De werkwijze van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) wordt uitgelegd en er wordt verteld welk type slachtoffers zich melden bij het CSG.

Het traject dat wordt doorlopen door een slachtoffer wordt door alle betrokken disciplines uitgelegd. Dit zodat bij alle aanwezigen duidelijk wordt wat het CSG kan bieden en wat de meerwaarde is voor het slachtoffer. Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan over ontwikkelingen in deze vakgebieden.

Doelgroep Symposium:

Alle samenwerkingspartners/convenantpartners worden uitgenodigd. Dit met als doel de partners actief te betrekken bij het CSG en de samenwerking te intensiveren waar nodig.

Daarnaast worden professionals uitgenodigd die bij hun werkzaamheden te maken kunnen krijgen met seksueel geweld. Doel is de kennis rondom dit onderwerp te vergroten en deze professionals bekend te laten worden met de werkwijze van het CSG en manier van doorverwijzen naar het CSG.

Tot slot worden beleidsmakers uitgenodigd voor het Symposium.

Het streven is naar een deelname van 200 deelnemers aan het symposium.

Leerdoelen:

Achterliggende gedachten, meerwaarde en werkzaamheden van een Centrum Seksueel Geweld (CSG) inzichtelijk maken.

Inzicht krijgen in het complexe proces waarin een slachtoffer terecht komt na seksueel geweld, met daarin 4 procesdifferentiaties:  Justitieel proces, medisch proces, psychologisch proces en veiligheid van het slachtoffer.

Inzicht problematiek (o.a. prevalentie) en impact voor slachtoffers van seksueel geweld.

Kennisoverdracht zorg/behandelroutes slachtoffers seksueel geweld

 

(Mini)symposium
35
Deze kosten dekken de daadwerkelijke kosten van catering en andere kosten van de locatie.
Tijd15:30 - 21:00
LocatieLievelde (NL) (Toon kaart)

GGD Twente is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 14 gemeenten in Twente. de afdeing AGZ is een onderdeel van de GGD Twente. Op de AGZ zijn diverse teams werkzaam: infectieziektenbestrijding waaronder TBC en SG, Inspectie en Hygiene, Forensische geneeskunde, OGGZ. In deze teams werken artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten.

Nijverheidstraat 30
7511JM
Enschede
Postbus 1400
7500BK
Enschede
053 487 6888
Selecteer een bestand aub.