Opleidingen details Digital Health Strategy B.V.

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium Digitale zorg en diabetes (ID nummer: 369119)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 245-9-2019 t/m 4-9-2020

Aanleiding voor dit symposium

Zorg verplaatst van care naar cure, en van spreekkamer naar huiskamer. Wereldwijde nieuwe ontwikkelingen beïnvloeden de zorg, waaronder digitalisering, shared decision-making, eHealth, data science en kunstmatige intelligentie, met de belofte dat zorg persoonlijker, beter en betaalbaarder wordt.

Hoe bouwen we aan toekomstbestendige diabeteszorg, met oog voor leefstijlgeneeskunde, preventie en data-gedreven, geïntegreerde diabetes-management? Wat is het nut en de waarde van digitale eHealth-tools voor patiënten, en wat is de interactie tussen onze leefstijl, omgeving en diabetes? Hoe houden we zorg betaaldbaar, nu en in de toekomst?

SmartHealth organiseert op 5 september 2019 voor de tweede keer het symposium Digitale Zorg & Diabetes waar deze vragen centraal staan. Met een medisch-inhoudelijke, maatschappelijke en technologische blik kijken we naar de toekomst van de diabeteszorg.

Doelgroep

Doelgroep voor dit symposium zijn Internisten, Diabetologen, Bestuurders, Kaderartsen, Medisch directeur zorggroep of eerstelijns centrum, Patiëntvertegenwoordigers, Zorgverzekeraars en Beleidsmakers. We gaan uit van 50-75 deelnemers, om het kleinschalige karakter (en daarmee de interactie en discussie) deze middag te kunnen behouden.

Programma en leerdoelen

Tijdens dit middagsymposium staan in 2019 globaal deze drie thema’s centraal. We hopen dat deelnemers aan dit evenement:

 • Inzicht krijgen in de state-of-the-art op technologiegebied: impact en inzet van algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI), digitale oplossingen voor diabetespatiënten en services voor zorgprofessionals
 • Een nieuwe kijk op toekomstbestendige financiering en zorginkoop, en de toekomst van diabeteszorg vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar.
 • Inzicht krijgen in het nut en de waarde van digitalisering vanuit klant- en patiëntperspectief, verteld vanuit verschillende ervaringsdeskundigen.

Daarnaast is er per programmaonderdeel een specifiek aantal leerdoelen geformuleerd.

Programmaonderdeel 1: technologisch perspectief

Diabetes heb je 24 uur per dag, zeven dagen per week. Mensen met diabetes ontkomen er niet aan om insulinegebruik, bloedglucosewaarden en koolhydraten dagelijks te meten. Dat maakt de diabeteszorg een van de meest data gedreven sectoren. Patiënten nemen dagelijks tientallen beslissingen op basis van hun waarden, internisten adviseren op basis van data en diabetesverpleegkundigen halen inzichten uit data. Tegelijkertijd bevinden veel van die datapunten zich in één app, IT-systeem van de zorgverlener, of op een pomp- of CGM-systeem. Hoe gaan we naar een toekomst van data-gedreven, geïntegreerd diabetesmanagement?

Dhr. Koen Harms (Roche Diabetes Care) schetst de bovenstaande ontwikkelingen in Nederlands en internationaal perspectief, en spreekt over toekomstbestendige diabeteszorg, met oog voor leefstijlgeneeskunde, preventie en data gedreven, gei¨ntegreerde diabetesmanagement. Als digitale zorg e´cht wil doorbreken moeten zorg en bedrijfsleven elkaar op het juiste moment treffen.

Leerdoelen voor dit programmaonderdeel zijn:

 • Inzicht in toenemende digitalisering van de diabeteszorgsector: apps, pomp- of CGM-systemen, closed loop systemen.
 • Inzicht in de samenhang tussen digitale technologie en andere relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen

Programmaonderdeel 2: perspectief van de patiënt

De zorg digitaliseert in rap tempo, maar voor sommigen niet snel genoeg. In de Verenigde Staten maar ook in Nederland knutselen hobby-hackers een eigen kunstmatige pancreas of continu-glucose monitoring systeem, geboren uit noodzaak. Wat is het nut en de waarde van digitalisering vanuit patiëntperspectief?

In dit interactieve panel nemen 4 ervaringsdeskundigen (o.a. Stef Smits en de Belgische Cathy Van de Moortele) plaats, die plenair vertellen over hun ervaring met zelfmanagement en digitale zorg. Vervolgens stelt de dagvoorzitter enkele vragen per panellid. Daarna vindt een interactieve vraag-antwoord sessie plaats met de deelnemers.

Leerdoelen voor dit programmaonderdeel zijn:

 • Inzicht in wat wensen en verwachtingen zijn van verschillende patiëntengroepen/doelgroepen in de diabeteszorg
 • Inzicht in het nut en de waarde van digitalisering vanuit klant- en patiëntperspectief, verteld vanuit verschillende ervaringsdeskundigen.

Programmaonderdeel 3: financierings perspectief

Het derde programmaonderdeel na de pauze draait om een discussie over de betaalbaarheid van zorg, innovatie in zorginkoop en innovatieve financieringsvormen. Onder leiding van een moderator worden drie sprekers van verschillende zorgverzekeraars uitgenodigd om hun visie en verwachtingen te delen.

Hoe bouwen we aan toekomstbestendige diabeteszorg, met oog voor leefstijlgeneeskunde, preventie en data gedreven, geïntegreerd diabetesmanagement? In gesprek over innovatie in financiering, zorginkoop, en de toekomst van diabeteszorg vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar. Bevestigde sprekers zijn o.a. Menno Janssen (Strategisch Programmamanager Zorginnovatie bij CZ) en Joas Duister (Teammanager Preventie Menzis).

Leerdoelen voor dit programmaonderdeel zijn:

 • Inzicht in wat drie verschillende zorgverzekeraars aan concrete projecten en strategische visies hebben op innovatie, zorginkoop voor chronische zorg en preventie
 • Inzicht in vragen en thema’s die spelen bij beleid, zorginkoop en financiering.

Programmaonderdeel 4: medisch-inhoudelijk perspectief

Diabetesverpleegkundigen en internisten krijgt steeds vaker te maken met patiënten die apps of digitale platformen gebruiken. Stip op de horizon is een systeem waarbij alle relevante data op één plek verzameld wordt en gebruikt kan worden om verbanden te trekken tussen bijvoorbeeld beweging en bloedglucosewaarden. Op basis van deze informatie kunnen zorgverleners patiënten nog concreter medicatie- of lifestyle advies geven om op die manier hun bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden. Door dit persoonlijke diabetesmanagement - ondersteund door digitale hulpmiddelen - worden risico’s op latere complicaties kleiner, en dat levert een bijdrage aan verbeterde therapie resultaten en een betere kwaliteit van leven.

Internist Paul Bouter (Jeroen Bosch Ziekenhuis) en internist Louis Lieverse (Máxima Medisch Centrum) delen in deze sessie hun ideeen over die stip op de horizon. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum gaan samenwerken rond een nieuw op te richten diabetescentrum, dat inzet op zorg op afstand en samenwerkingen in de regio, ondersteund door technologie, om diabetespatie¨nten optimaal te behandelen. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook thuis.

Leerdoelen voor dit programmaonderdeel zijn:

 • Inzicht in hoe patroonherkenning, deep learning en kunstmatige intelligentie kunnen bijdragen aan op maat gemaakte adviezen en coaching
 • Inzicht in regionale samenwerking rond diabeteszorg, organisatie van zorg en zorginkoop
 • Inzicht in de samenhang van technologie met bekostiging en verdienmodellen, en toegankelijkheid.

Werkvormen
De programmacoördinator (SmartHealth) zorgt voor de samenhang en afstemming tussen de gastlezingen. Zij stemt af met alle sprekers voorafgaand aan het symposium, over de leerdoelen, achtergrond van de deelnemers en aansluiting op andere sprekers.

Bij dit symposium wordt gewerkt met plenaire lezingen en vervolgens interactieve vraag-antwoord sessies. Experts en gastsprekers nemen een specifiek thema voor hun rekening. Door het kleinschalige karakter van dit symposium kunnen alle deelnemers zich mengen in de discussie, een dagvoorzitter modereert de vragen vanuit de zaal.

Locatie

Het Symposium Digitale Zorg & Diabetes vindt plaats in DeFabrique, een innovatieve locatie waar industrieel erfgoed samenkomt met moderne faciliteiten.

Evenementenlocatie DeFabrique
Westkanaaldijk 7
3542 DA Utrecht
defabrique.nl

Over de organisatie

SmartHealth/Digital Health Strategy B.V. organiseert bij- en nascholingen op het gebied van ICT, eHealth en technologische ontwikkelingen in de zorg. Eerdere ABAN-geaccrediteerde bijscholingen zijn de twee-daagse cursus Kunstmatige intelligentie in de zorg (11 en 12 oktober jl.) en de jaarlijkse leergang Masterclass eHealth Strategie (40 ABAN punten).

(Mini)symposium
0
Tijd13:00 - 20:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

SmartHealth/Digital Health Strategy B.V. organiseert bij- en nascholingen op het gebied van ICT, eHealth en technologische ontwikkelingen in de zorg.

Eerdere ABAN-geaccrediteerde bijscholingen zijn de twee-daagse cursus Kunstmatige intelligentie in de zorg en de leergang Masterclass eHealth Strategie (40 ABAN punten).

Vondellaan 74
3521 GH
Utrecht
+31620091610
Selecteer een bestand aub.