Opleidingen details Dialexis Advies BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Intensieve 10 daagse DGT Training (ID nummer: 369114)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd7516-9-2019 t/m 30-4-2021

In de intensieve training wordt aan de hand van lezingen, videomateriaal en praktijkoefeningen inzicht gegeven in Dialectische gedragstherapie en haar toepassing in de praktijk. Ook zullen gegevens over effectiviteit worden getoond, en zal stil gestaan worden bij screening en diagnostiek. De training is nadrukkelijk gebaseerd op de handleiding voor de vaardigheidstraining en het tekstboek door Linehan geschreven.

Doel van de training is deelnemers de vaardigheden bijbrengen om tot de opzet en/of uitvoering van een DGT programma te kunnen komen.

Leerdoelen:

 1. deelnemers kunnen de ZEN principes in DGT en de integratie hiervan in de praktijk uitleggen
 2. deelnemers kunnen het belang van het consultatie team in DGT naar voren brengen
 3. deelnemers kunnen de consultatie team strategegieën zoals toegepast in DGT uitleggen
 4. deelnemers kunnen de telefonische consultatie- en andere op generalisatie gerichte strategieën in DGT uitleggen
 5. deelnemers kunnen de suïcide crisis protocollen van DGT uitlegggen en toepassen
 6. deelnemers kunnen een holistische theorie opstellen over patienten met borderline problematiek en daardoor bepalen welke behandeldoelen gesteld kunnen worden.
 7. deelnemers kunnen een functieanalyse maken van het borderline probleemgedrag (vaststellen wat op gebied van cognitieve herstructurering, verwerven van vaardigdheden en bewerken van geconditioneerde emotionele responsen bij patienten noodakelijk is)
 8. deelnemers kunnen een ketenanalyse maken van gedragspatronene van patienten met ernstige emotieontregeling/ borderline problematiek/suicidaliteit
 9. deelnemers kunnen vaststellen wat op gebied van cpognitieve herstructurering, verwerven van vaardigheden en bewerken van geconditioneerde emotionele responsen bij collega's (en zichzelf) noodzakelijk is.
 10. Deelnemers kunnen mindfulness toepassen.
 11. Deelnemers kunnen de structuur van een DGT programma bewaken en uitvoeren.
De doelgroep van de cursus zijn cognitief gedragstherapeuten, gedragstherapeutische medewerkers, GZ-psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, SPV’ers die (met name) de individuele DGT psychotherapie willen gaan uitvoeren. Daarnaast kunnen ook multidisciplinair samengestelde consultatieteams deelnemen.
196
Ja
106
De training is opgedeeld in twee blokken van vijf dagen, met een tussenperiode van een half jaar. De studiebelasting is in de 1e week 45 uur, in de 2e week 45 uur, en vooraf en tussentijds 106 uur, wat neerkomt op een totaal van 196 uur. De DGT cursus start met het consultatieteam als framework, waarna dialectiek besproken en geoefend wordt. Daarna komt het etiologisch fundament en wordt (borderline) persoonlijkheidsproblematiek besproken. Na de zes maanden oefentijd worden de andere thema’s die bij borderline/persoonlijkheidsproblematiek horen besproken zoals co-morbiditeit.
Door de oefentijd van zes maanden kunnen deelnemers zich de stof eigen maken. In de presentatie die zij de tweede week moeten geven vindt integratie plaats van kennis en ervaring, en leren zij consultatie vragen zodat ook na de cursus de ontwikkeling verder gaat. Zoals gezegd worden pas na de zes maanden oefentijd de andere thema’s die bij borderline/persoonlijkheidsproblematiek horen besproken zoals co-morbiditeit. Reden is dat kunnen omgaan met ernstige borderline problematiek/disfunctioneel gedrag op DGT wijze veel oefening vergt.
2150
2200 Euro, inclusief reader, lunch, koffie/thee, en aan het eind van de training het boek Vademecum Dialectische Gedragstherapie: Blijven Zoeken Naar Balans, van Steven Meijer en Wies van den Bosch.
Hoofdniveau
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Tijd9:00 - 17:00
LocatieSoesterberg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieWolfheze (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieSoesterberg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieSoesterberg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieAmstelveen (NL) (Toon kaart)

Dialectische gedragstherapie is het meest onderzochte behandelprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. DGT is een kosteneffectieve behandelmethode, die voorkomt dat professionals burn-out raken. In Nederland bestaan meer dan 25 DGT teams, waarvan het merendeel al langer dan 10 jaar bestaat.
DGT wordt sinds 1995 in Nederland toegepast. In de loop van de jaren heeft Dialexis, het opleidings- en trainingsinstituut voor DGT in Nederland, in nauwe samenwerking met het trainingsinstituut van Marscha Linehan in Seattle, haar trainingsaanbod verfijnd en steeds meer afgestemd op wat in de Nederlandse GGZ noodzakelijk is. Zo wordt in workshops en trainingen aandacht besteed aan de toepassing van DGT bij borderline patiënten met co morbide stoornissen (verslaving, eetstoornissen), in verschillende settings (forensische psychiatrie, jeugdzorg, licht verstandelijk gehandicaptenzorg, binnen een intramurale setting), maar wordt ook aandacht besteed aan de implementatie en organisatie van DGT programma’s. Supervisie die leidt tot certificering van individuele therapeuten en trainers, maar ook tot accreditering van teams is sinds kort eveneens mogelijk.

Dialexis Advies is gelieerd aan Behavioral Tech, LLC, Seattle, USA.
Dialexis Advies is opgenomen in het CRKBO.

Biezendwarsstraat 7
6541 ZE
Nijmegen
06 51282074
Selecteer een bestand aub.