Opleidingen details de-veer-kracht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

training aandachtsfunctionaris aanpak ouderenmishandeling (ID nummer: 369043)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen35,514-10-2019 t/m 13-10-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk35,514-10-2019 t/m 13-10-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen35,514-10-2019 t/m 13-10-2020

De training Aandachtsfunctionaris bestaat uit 5 dagdelen waarin de aandachtsfunctionarissen worden opgeleid omhun functie uit te oefenen. Het heeft als doel het opleiden van Aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling, die binnen hun organisatie de verantwoordelijkheden en taken die gesteld worden binnen de wet meldcode handen en voeten kunnen geven. Basiskennis over ouderenmishandeling wordt voorondersteld in de training. In 5 dagdelen komen de volgende thema's aan de orde

dagdeel 1: de taak van de aandachtsfunctionaris; de wet meldcode, kennis van ouderenmishandeling.

Dagdeel 2 : signaleren, signalen interpreteren en verhelderen, juridisch kader ( informatie delen,dossiervorming, meldcode)

Dagdeel 3: begeleidingsvaardigheden (kernkwaliteiten, coachen en motiveren)

Dagdeel 4: gespreksvaardigheden, omgaan met lastig gedrag en weerstand, in de rol van aandachtsfunctionaris mmv een trainingsacteur

Dagdeel 5: risicotaxatie aan de hand van het afwegingskader, werkwijze Veilig Thuis, plan van aanpak, verdere ontwikkeling binnen de functie.

Tijdens de training gaan we werken aan de volgende doelen: deelnemers aan de training:

- hebben kennis van de verschillende aspecten van ouderenmishandeling, zoals definitie, vormen, omvang, oorzaken, gevolgen en risicofactoren;

- zijn in staat ouderenmishandeling te signaleren;

-kunnen de functie aandachtsfunctionaris, met de daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden vorm geven

- hebben kennis van de meldcode en kunnen hiermee werken, ook met het nieuwe afwegingskader met de meldnormen

- hebben zicht op mogelijke spanningen die zij zelf en collega’s ervaren, zoals spanning tussen persoonlijke emoties en professionele verantwoordelijkheid;

- hebben zicht op eigen normen,waarden, dilemma's, kwaliteiten en allergien en hoe die een rol spelen in het werk als aandachtsfunctionaris en in de samenwerking met collega's en clienten

- kunnen collega’s coachen en kunnen hun spanningen en dilemma’s omzetten naar handelen;

- kunnen samenwerkingsrelaties aangaan met ketenpartners;

-  hebben kennis van de werkwijze van Veilig Thuis en zij consulteren en melden bij zorgelijke situaties

-  hebben kennis van juridische regel- en wetgeving; dossiervorming, beroepsgeheim en privacy, wet meldcode

- zijn in staat in de functie van aandachtsfunctionaris gesprekken over zorgen aan te gaan met de oudere, de verzorgers/familie,  collega’s en/of manager binnen de instelling;

- kunnen de oudere, de familie/verzorgers,  collega’s en manager motiveren;

-  kunnen het werken met de meldcode vorm geven binnen de eigen organisatie en maken een plan van aanpak

- kennen de verantwoordelijkheden en taken van de aandachtfunctionaris en zijn in staat deze uit te dragen, uit te voeren en verder vorm te geven.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Register Sociaal AgogenRegisterplein
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
Ja
 Aandachtsfunctionarissen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
SectorenOverigAlle sectoren
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Tijd9:30 - 16:30
LocatieMiddelharnis (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentraining van 2.5 dag

Tijd9:30 - 16:30
LocatieMiddelharnis (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentraining van 2.5 dag

Advies, training en coaching op het gebied van maatschappelijke zorg, in het bijzonder de aanpak van huiselijk geweld

Gerda Brautigamsingel 2
2331SJ
Leiden
Gerda Brautigamsingel 2
2331SJ
Leiden
0624617504
Selecteer een bestand aub.