Opleidingen details Centrum voor Consultatie en Expertise Landelijk Bureau

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

cursus Geïntegreerde analyse en aanpak van probleemgedrag in de ouderenzorg (ID nummer: 369028)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten1524-10-2019 t/m 23-10-2020

De toename aan complex gedrag in de ouderenzorg vraagt meer deskundigheid van professionals. Deze 3-daagse cursus gaat over de analyse en aanpak van probleemgedrag in de samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en psychologen. Uitgangspunt bij deze cursus is de CCE-visie op probleemgedrag, waarbij de context altijd een belangrijke factor is bij analyse en interventie.

Naast interdisciplinariteit komt ook de samenwerking en afstemming met managers en teams nadrukkelijk aan de orde. Tijdens de cursus werk je aan een eigen casus om een optimale verbinding met de praktijk te maken.

Deze cursus is bedoeld om de interdisciplinaire samenwerking in de ouderenzorg, met name binnen de verpleeghuizen, te bevorderen. Daarom is het wenselijk om als specialist ouderengeneeskunde en/of verpleegkundig specialist en/of psycholoog van een instelling samen deel te nemen aan deze cursus.

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
Bestand 
draaiboek accreditatie.pdf195 KB
662
Tijd9:15 - 17:00
LocatieVenlo (NL) (Toon kaart)

Het CCE levert advies en ondersteuning aan mensen in AWBZ gefinancierde zorg- ondersteuning- of behandelingssystemen, die ernstig zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen. Het CCE biedt hen de mogelijkheid hun problemen op te lossen, te beperken of te beheersen. Dit zelfde geldt voor de formele, de professionele of directe sociale omgeving van deze mensen.
De belangrijkste taak van het CCE is het verlenen van consultaties. Het CCE beschikt over een landelijk netwerk van 500 consulenten, die tijdelijk worden ingeschakeld als de casuïstiek hierom vraagt. 

Australiëlaan 14
3526 AB
Utrecht
Postbus 2486
3500 GL
Utrecht
088-4466100
Selecteer een bestand aub.