Opleidingen details de Gespreksacademie van Viaperspectief

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Basiscursus Gecombineerde Leefstijlinterventie GLI (ID nummer: 368932)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal

In deze scholing ontwikkelen de deelnemers kennis en vaardigheden in het kader van het kunnen toepassen/uitvoeren van de gecombineerde leefstijlinterventie vanuit een coachende grondhouding. Meer specifiek gaat het hierbij enerzijds om het ontwikkelen van kennis op het gebied van het adviseren en begeleiden bij slaap en bij ontspanning in relatie tot leefstijl en anderzijds om vaardigheden voor het ontwerpen van brede leefstijlinterventies en het adviseren en begeleiden bij voeding, bij slaap en bij ontspanning in relatie tot leefstijl.

Het programma bevat alle kennis en vaardigheidselementen zoals hierboven benoemd. Het brengt waar nodig noodzakelijke achtergrondkennis aan, bespreekt analyse van de genoemde leefstijlelementen (voeding, ontspanning en slaap) en behandelt richtlijnen voor het advies. Daarnaast komt de connectie met het sociale domein aan bod en wordt stil gestaan bij het in de zorgmarkt opereren en ‘vermarkten’ van de GLI.

Het formele doel zoals geformuleerd in de cursushandleiding is:
‘Aan het eind van de module bezit de cursist de kennis, vaardigheden en attitude om bij een cliënt de individuele leefstijl in kaart te brengen, te beoordelen, een leefstijlanalyse uit te voeren, een interventie te ontwerpen en de cliënt op basis van deze interventie te begeleiden en coachen; de cursist werkt hierbij vanuit een coachende grondhouding en in nauwe samenwerking met een netwerk aan partners.’

 

Leerdoelen

Aan het eind van de module bezit de cursist de kennis, vaardigheden en attitude om bij een cliënt de individuele leefstijl in kaart te brengen, te beoordelen, een leefstijlanalyse uit te voeren, een interventie te ontwerpen en de cliënt op basis van deze interventie te begeleiden en coachen; de cursist werkt hierbij vanuit een coachende grondhouding en in nauwe samenwerking met een netwerk aan partners.

Deze doelen zijn verder uitgewerkt in de verschillende thema's van de cursus (gedragsverandering, voeding, slaap, stress, ontspanning, sociale domein)

De cursist (gedragsverandering):

Heeft kennis van de structuur van het intakegesprek van een cliënt in het kader van leefstijlproblematiek (BRAVO factoren, gedragsaspecten, verwachtingen/behoeften, motivatie).

Heeft kennis van gedragsverandering en gedrags-veranderingsprincipes vanuit het model van de zgn. gedragslenzen.

Heeft kennis van gedrag en motivatie en kan de cliënt coachen vanuit de basis elementen van motiverende gespreksvoering (partnerschap, acceptatie, ontlokken en compassie).

 

De cursist (voeding):

Heeft kennis van de basis voedingsstoffen en de relatie met de lichaamsprocessen.

Heeft kennis van de ‘schijf van vijf’, de voedingsstoffen hierin en de vertegenwoordiging in belangrijke voedingsmiddelen.

Heeft kennis van de adviezen van het voedingscentrum voor wat betreft gezonde voeding (in het bijzonder in relatie tot gezond lichaamsgewicht), gewicht reductie en in situaties van (pre)diabetes.

Is in staat bij een cliënt een voedingsanalyse uit te voeren en deze te beoordelen.

Kan een voedingsplan opstellen en de cliënt adviseren en begeleiden over dit voedingsadvies.

 

De cursist (slaap):

Heeft kennis van de fysiologie van gezonde en verstoorde slaap.

Heeft kennis van slaapstoornissen.

Heeft kennis van factoren die van invloed zijn op de slaap en is in staat deze in een casus in kaart te brengen.

Is in staat de slaap van een cliënt te beoordelen en te komen tot een advies over verbetering van de slaap hygiëne.

Is in staat de cliënt te coachen op het verbeteren van zijn slaap.

 

De cursist (stress):

Heeft kennis van de stressfysiologie en de gevolgen van aanhoudende stress.

Heeft kennis van prestatie/performance in relatie tot stress, arbeid-rust, herstelmechanismen en uitputting.

 

De cursist (ontspanning):

Heeft kennis van ontspanning vanuit het ‘healthy mind platter’ concept.

Heeft kennis van een goed ontspanningspatroon.

Heeft kennis van tijd- en energiemanagement.

Is in staat het ontspanningspatroon van de cliënt in relatie tot zijn leefstijl in kaart te brengen en te beoordelen.

Is in staat de cliënt te coachen en adviseren op het gebied van ontspanning en arbeid-rust verhouding (waaronder tijd- en energiemanagement).

 

De cursist (sociale domein):

Heeft overzicht van zijn sociale kaart en eigen netwerk met betrekking tot sport- en bewegen in de ‘nulde-lijn’ (verenigingen, buurtsportcoaches, gemeentelijke initiatieven, etc.).

Heeft een beeld van zijn eigen marktpositie.

Is in staat tot het identificeren van belangrijke strategische samenwerkingspartners m.b.t. het versterken van eigen marktpositie op het gebied van leefstijlinterventie. 

Kan komen tot een concept plan voor samenwerking in het sociale domein met betrekking tot sport- en bewegen.

 

 

Vakinhoudelijke Scholing (cursus of opleiding)
Hoofdniveau
Overig
Tijd9:00 - 17:00
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 21:30
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 21:30
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 21:30
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 21:30
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Training en opleiding voor zorgprofessionals

St. Hubertuslaan 21
3972 WT
Driebergen
06-18475967
Selecteer een bestand aub.