Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Oplossingsgerichte supervisie en intervisie (ID nummer: 368883)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1819-3-2020 t/m 18-3-2021
K&J/OG opleiding - overige taken919-3-2020 t/m 18-3-2021

De oplossingsgerichte methode gaat ervan uit dat je de oorzaak van een probleem of iets wat niet lukt niet hoeft uit te zoeken om te zorgen dat dit probleem verdwijnt. Daarnaast is ook een  uitgangspunt dat men er - in principe van uit gaat - dat degene die men begeleidt of superviseert zelf op zoek is naar de meest optimale uitkomst.

Deze methode is respectvol, dicht bij de beleving van cliënten, collega’s en supervisanten en zeer effectief. In deze training leer je hoe je de oplossingsgerichte benadering in supervisie en begeleiding toepast. De cursus is bedoeld voor professionals die al kennis hebben van de oplossingsgerichte aanpak, maar deze specifiek ook willen inzetten bij supervisie en individuele begeleiding of coaching.

In de cursus leer je hoe je ook bij supervisie en intervisie door middel van de oplossingsgerichte vragen kan ontdekken wat werkt voor de samenwerkingsrelatie met cliënten, collega’s of supervisanten. Er is daarnaast aandacht voor positieve supervisie. In de cursus worden, na het opfrissen van de oplossingsgerichte benadering, het specifieke van oplossingsgerichte supervisie en intervisie behandeld en wordt er veel geoefend.

In de cursus krijg je handvatten voor het integreren van oplossingsgerichte supervisie en intervisie in bestaande (her)registratietrajecten of opleidingseisen zoals bijvoorbeeld voor professionals die verbonden zijn aan SKJ, NIP, NVO of VGCt.          

Kernpunten:

  1. Pas de oplossingsgerichte aanpak toe in supervisie, begeleiding en intervisie
  2. Wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
  3. Ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing

Doelstellingen:

  1. Is je oplossingsgerichte kennis opgefrist
  2. Ken je verschillende oplossingsgerichte supervisiemodellen
  3. Kun je deze modellen toepassen in je werksituatie
  4. Heb je geoefend met casuïstiek over oplossingsgerichte supervisie
  5. Heb je vaardigheden om oplossingsgerichte technieken in supervisie toe te passen

 

 

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
8
15
ja
995
18
Toetsing
Professionals met een hbo- of universitaire vooropleiding. Je hebt eerder minimaal een 24-uurs cursus oplossingsgerichte therapie of oplossingsgericht werken gevolgd
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Supervisor OG-verlengingsdossier
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.