Opleidingen details Instituut voor Onderwijs en Opleiden, AmsterdamUMC

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Developmental Appreciative Navigational Approach (DANA) voor IFMS coaching (ID nummer: 368869)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 386-9-2019 t/m 5-9-2020

De CGS, en in navolging de RGS, heeft de eisen voor herregistratie van medisch specialisten aangepast. Volgens de nieuwe regelgeving moeten alle medisch specialisten vanaf 2020 kunnen aantonen dat ze in de afgelopen vijf jaar hebben deelgenomen aan een vorm van IFMS (evaluatie van het Individueel Functioneren Medisch Specialist). Amsterdam UMC, locatie AMC, heeft beleid gemaakt om deze nieuwe eis te implementeren, op een manier die de professionele ontwikkeling van de specialist centraal stelt. Locatie AMC stimuleert en faciliteert de medisch specialisten om minimaal eens per vijf jaar feedback omtrent het individueel functioneren te verzamelen en dit te bespreken met een daartoe opgeleide gesprekscoach. De gesprekscoaches zijn medisch specialisten (van een andere dan de eigen divisie) die middels de DANA (Developmental Appreciative Navigating Approach) training opgeleid worden tot Professional Development Coach, om de ontwikkelgesprekken volgens een gestructureerde en theoretisch onderbouwde methode, en op een positieve, bekrachtigende manier te voeren. De coach start met het volgen van de DANA-cursus, waar oplossingsgerichte en waarderende gesprekstechnieken worden getraind. Deze technieken worden als geschikte methodes gezien om de ontwikkelgesprekken op een effectieve en stimulerende wijze te voeren. De principes uit de DANA-gespreksmethode zijn ook buiten de IFMS-gesprekken om waardevol voor de medisch specialist, die deze ook kan toepassen in zijn communicatie met collega’s en bijvoorbeeld A(N)IOS.

De coaches zijn medisch specialist en gemotiveerd om collega medisch specialisten verder te helpen in hun professionele ontwikkeling. Amsterdam UMC, locatie AMC, zet deze coaches in met een zekere mate van maturiteit; dit is niet per se leeftijdsgebonden. Ze zijn in staat om de ontwikkeling van de collega centraal te stellen, dat wil zeggen, zich in te leven in de situatie van een collega en onbevooroordeeld en aandachtig te luisteren. De coach kent eigen grenzen en beperkingen. Voor het goede gesprek is het creëren van een veilige sfeer en vertrouwen belangrijk; de coach zorgt hiervoor en leert tijdens de cursus hoe hij/zij dat kan doen. Over de inhoud van de gesprekken wordt niet gecommuniceerd met derden. Waar nodig informeert de coach collega’s over verdere scholings-, coaching- of begeleidingsmogelijkheden en ook hiervoor krijgt de coach tijdens de cursus de benodigde informatie aangereikt.  

(Meerdaagse) Nascholing
0
training is bekostigd door ziekenhuis, deelnemer zelf betaalt niks
Tijd13:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Academisch Medisch Centrum
Beleid: Onderwijsraad AMC
Afdeling Onderwijssupport Taakgroep Faculty Development
Centrum of Evidence Based Education
uitvoering: afd. Bij- en nascholing

Academisch Medisch Centrum Meibergdreef 9
1105 AZ
Amsterdam
Postbus 22660
1100 DD
Amsterdam
020-5668651
Selecteer een bestand aub.