Opleidingen details RINO Amsterdam

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Dialectische Gedragstherapie (ID nummer: 368839)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog182-4-2020 t/m 1-10-2023

Dialectische gedragstherapie
Dialectische Gedragstherapie (DGT) is een gedragstherapeutische interventie, ontwikkeld ten behoeve van de behandeling van vooral chronisch suïcidale cliënten die lijden aan een borderline persoonlijkheidsstoornis (Marsha M. Linehan, University of Washington, Seattle). Sinds 1995 wordt deze behandelmethode toegepast in Nederland, o.a. binnen een project dat een samenwerkingsverband vormt van instellingen op het gebied van de verslavingszorg en de psychiatrie. Tijdens de cursus zal informatie over de resultaten van dit onderzoek gegeven kunnen worden.


Uitgangspunten
Het gebruik van drie kerntheorieën vormt de basis van het programma Dialectische gedragstherapie (DGT): Gedragsprincipes, Zen en Dialectiek. De vermenging van gedragsprincipes en Zen levert een therapievorm op waarin logica en paradox vermengd zijn, waarin veranderingsgerichtheid en acceptatie hand in hand gaan, en waarin een experimenteel gerichte kijk in balans gehouden wordt met experientiële gerichtheid.


Binnen het programma, binnen de vaardigheidstraining, en binnen iedere individuele sessie worden gedragsanalyses en probleemoplossingsstrategieën consequent uitgevoerd. Acceptatie van de cliënte zoals zij is, wordt afgewisseld met het in kaart brengen van de problemen (zelfmonitoring en gedragsanalyses) en het doorbreken van oude gedragspatronen (cognitieve modificatie en exposure).

Een belangrijk uitgangspunt binnen DGT is dat een attitudeverandering van de therapeut nodig is, wil er werkelijke commitment en een werkrelatie met borderline cliënten kunnen ontstaan.

Dit uitgangspunt levert een programmaopbouw op die er voor zorgt dat therapeuten niet aan burn-out gaan lijden. Ook de wijze waarop de cliënt op radicaal doorgevoerde wijze als eigen casemanager gezien en benaderd wordt is daarbij van belang.

 

Beroepsgroep
Accreditatiebureau - FGzPt
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPt
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
14
ja
575
15
toetsing en evaluatie
Psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, GZ-psychologen, die eerder
een basiscursus Gedragstherapie hebben gevolgd (100 uur), of minimaal een inleiding van 30 uur.
Bestand 
423.pdf143 KB
Tijd9:30 - 16:30
Locatie

De RINO Amsterdam is een landelijk werkend nascholings- en opleidingsinstituut voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen.

De RINO biedt al bijna twintig jaar een rijk en gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en opleidingen met topdocenten uit de praktijk, in het hartje van Amsterdam.
 

Leidseplein 5
1017 PR
AMSTERDAM
020-6250803
Selecteer een bestand aub.