Opleidingen details Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie & Biofarmacie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Teach the Teacher in Farmacotherapie-onderwijs (ID nummer: 368760)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing buiten vakgebied interne geneeskunde627-9-2019 t/m 26-9-2020

Vanuit de NVKFB is het initiatief ontstaan om het farmacotherapieonderwijs in Nederland te professionaliseren en te synchroniseren.

Daartoe is door een landelijke werkgroep, waar alle medische en farmaceutische faculteiten bij betrokken zijn, een Nederlandse versie ontwikkeld van het WHO-6-stappenplan voor farmacotherapie. Inmiddels is aangetoond dat de student met zo’n 6-stappenplan (‘6-step’) inderdaad tot een rationele farmacotherapie kan komen.
Zo’n 6-step kan overigens op velerlei manieren toegepast worden in het geneeskunde- en farmacieonderwijs, variërend van het oefenen met schriftelijke patiëntencasus tijdens (werk)colleges of in kleine groepen, tot aan een systematische bespreking van een patiënt in de kliniek met één of meerdere coassistenten.

Gebaseerd op de 6-step wordt op dit moment door zes Nederlandse faculteiten geneeskunde, twee faculteiten farmacie en één Belgische faculteit geneeskunde gezamenlijk een e-learning site ontwikkeld (Pscribe), die gebruikt kan worden om farmacotherapieonderwijs te geven volgens de 6-step.

Invoering van de 6-step in Nederland heeft belangrijke consequenties voor het farmacotherapieonderwijs en kan vanzelfsprekend alleen een succes worden als allereerst de docenten getraind zijn in het gebruik ervan. Het gaat daarbij zowel om inhoudelijke (hoe ziet een goede 6-step eruit) als onderwijskundige aspecten (hoe kan ik goed onderwijs geven, gebaseerd op de 6-step).

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)KNMG-GAIA
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)KNMG-GAIA
Ziekenhuisapothekers (ZA)KNMP en NVZA
Workshop
325
Hoofdniveau
klinische farmacologie
Tijd10:00 - 17:15
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

UMC St. Radboud 149 Farmacologie-Toxicologie Geert Grooteplein 21
6525 EZ
Nijmegen
Postbus 9101
6500 HB
Nijmegen
024-3613691
Selecteer een bestand aub.