Opleidingen details Lentis, Opleiding & Ontwkkeling

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) (ID nummer: 368554)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten35-9-2019 t/m 4-3-2021

Agressief gedrag komt ook in de gezondheidszorg veelvuldig voor. De training beoogt de professional meer handvatten te geven agressief gedrag zoveel mogelijk te voorkomen en/of zo adequaat mogelijk te deëscaleren. Mogelijke oorzaken en risicofactoren (o.a. psychopathologie, omgevingsfactoren, maar ook het gedrag van de deelnemer zelf) worden in kaart gebracht. In het verlengde hiervan worden mogelijkheden van preventie besproken. In de training wordt een eenduidig begrippenkader geformuleerd m.b.t. agresief gedrag. De verschillende uitingen van agressie worden geïnventariseerd en gecategoriseerd. Op basis hiervan worden passende interventies geformuleerd en geoefend.

Deelnemers hebben aan het eind van de trainingsdag op het gebied van communicatie en interactie vaardigheden (verder) ontwikkeld die bijdragen aan preventie van agressief gedrag. Deelnemers zijn in staat eerste signalen van agressie vroegtijdig te herkennen en deëscalerend op te treden. Zij zijn daarbij in staat hun interventies af te stemmen op het geconstateerde niveau van het agressieve gedrag.
 

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
 
geen
Tijd9:00 - 12:15
LocatieWinschoten (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieWinschoten (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:15
LocatieWinschoten (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieWinschoten (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:15
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:15
LocatieDrachten (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:15
LocatieDrachten (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:18
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:15
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:15
LocatieZuidlaren (NL) (Toon kaart)

De afdeling O&O verzorgt verschillende trainingen voor de medewerkers van Lentis aan.

E 35
9471 KC
Zuidlaren
Postbus 128
9470 AC
Zuidlaren
050-4097514
 
Selecteer een bestand aub.