Opleidingen details Fiom | Specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Nascholing keuzehulpgesprekken: (angst voor) spijt en trends en ontwikkelingen (ID nummer: 368517)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten519-9-2019 t/m 18-9-2020

Deze nascholing is een vervolg op de tweedaagse training met elearning "Keuzehulp bij ongewenste zwangerschap".

In keuzehulpgesprekken kan de (angst voor) spijt een heel prominente rol spelen. Dit vraagt van de professional kennis over wat de rol van spijt is binnen besluitvorming en de vaardigheid om dit te duiden voor de cliënt. Ook voor een verwekker en andere belanghebbenden kan de (angst voor) spijt spelen en daarmee invloed hebben op het keuzeproces van de vrouw. Hoe zorg je als professional voor wederzijdse acceptatie van deze spijtgevoelens en maak je ruimte om een keuze te maken.

Daarnaast is er aandacht voor recente onderzoeksresultaten aangaande abortus en meerzijdige partijdigheid en vindt er een verdiepende workshop plaats over ethische dilemma's bij ongewenste zwangerschap.

De deelnemer is na de cursusdag in staat:

- De rol en het belang van (angst voor) spijtgevoelens te duiden voor de cliënt
- De toegevoegde waarde van meerzijdig partijdig werken te onderkennen
- Om te gaan met de ethische dilemma's rondom ongewenste zwangerschap van zowel de cliënt als zichzelf
- Recente wetenschappelijke kennis over ongewenste zwangerschap in te zetten in het werk.

 

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Workshop
geen
Tijd10:00 - 16:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Fiom Specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen

Fiom wil bevorderen dat elke ongewenst zwangere vrouw een vrije, weloverwogen keuze kan maken, die past bij haar leven, haar waarden en toekomst.
Fiom wil iedereen de mogelijkheid bieden om op zoek te gaan naar biologische familie en afstammingsinformatie, omdat iedereen het recht heeft om te weten van wie hij of zij afstamt.

Kruisstraat 1
5211DT
's Hertogenbosch
088 1264900
Selecteer een bestand aub.