Opleidingen details NVMSR

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" (ID nummer: 368515)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2 en 3615-11-2019 t/m 18-12-2020

MASTERCLASS "EISEN, VALKUILEN EN TECHNIEK VAN DE MEDISCH SPECIALISTISCHE RAPPORTAGE".  Masterclasses voor NVMSR kandidaat-leden (parallelle sessies voor de medisch specialisten uit de diverse beroepsgroepen). 

BESTEMD voor:
Alle medisch specialisten, ingeschreven bij hun beroepsvereniging, die zich willen bekwamen in het bekwaam en deskundig rapporteren in bestuurs- en/of civielrechtelijke zaken.

INHOUD:
Diverse interactieve voordrachten over medische causaliteit bij klachten en beperkingen met of zonder objectiveerbare afwijkingen, mede aan de hand van jurisprudentie van de afgelopen 15 jaar. Relevante kennis van het desbetreffende rechtsgebied. Inzicht in het beantwoorden van de voorgelegde vraagstelling. 

Het interactieve karakter wordt geborgd doordat de lesstof mede aangeleverd wordt door de cursisten die twee eigen rapporten ter visitatie moeten inleveren en de aanwezigheid van een tweede docent/co-referent.

LEERDOELEN:

 1. de medisch specialist zich bewust te maken van het feit dat hij als rapporterend deskundige in elk rapport een deugdelijke en consequente argumentatie geeft van het al of niet aanwezig zijn van een medisch oorzakelijk verband en hoe een concludent rapport geschreven wordt.
 2. de medisch deskundigen te leren de Richtlijnen met betrekking tot Medische Deskundigen Rapportages goed te hanteren en inzicht te geven in de standaardvraagstelling IWMD (KNMG 2008) en de beantwoording daarvan.
 3. de medisch adviseur als opdrachtgever inzicht te geven in de argumenten voor een medisch oorzakelijk verband en het afstemmen van hun specifieke vraagstelling op genoemde Richtlijnen.


ONDERWIJS materialen:

 • interactieve voordrachten door de docenten NVMSR, tevens medisch specialisten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een presentatie met teksten uit uitgebrachte rapporten (voordrachten, casuïstiek en een co-referaat.
 • duo presentaties door een raadsheer en de medisch deskundigen NVMSR; duo presentaties door medisch adviseurs en medisch deskundigen, allen docenten NVMSR
 • NVMSR richtlijn Medisch specialistische rapportage in bestuurs- en civielrechtelijk verband (april 2016)
 • er wordt lesmateriaal uitgereikt in de vorm van hand-outs.

De sprekers hebben allen zeer veel ervaring in het verzorgen van postdoctoraal en post specialisatie onderwijs en worden daarop geselecteerd.

PROGRAMMA

09.00-09.30 uur Ontvangst
09.30-10.15 uur Voordracht "Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen" door prof. em. dr. H.J.C. van Marle
10.15-10.30 uur Pauze
10.30-12.30 uur Parallelle Masterclasses

 1. Psychiatrie: prof. em. dr. H.J.C. van Marle en dr. J.J.D. Tilanus (co-referent) en medisch adviseur (co-referent)
 2. Beschouwers (neurologie): dr. W.C.G. Overweg of prof.dr. J.T.A. Knape en medisch adviseur (co-referent)
 3. Snijdende specialismen (orthopedie en chirurgie): dr. M. Heeg, drs. R.J.J. Devilee, drs. L.G.H.J. Elmans (co-referent) en medisch adviseur (co-referent)

12.30-13.15 uur Lunch
13.15-15.45 uur Parallelle Masterclasses (vervolg)

 1. Psychiatrie: prof. em. dr. H.J.C. van Marle en dr. J.J.D. Tilanus (co-referent) en medisch adviseur (co-referent)
 2. Beschouwers (neurologie): dr. W.C.G. Overweg of prof.dr. J.T.A. Knape en medisch adviseur (co-referent)
 3. Snijdende specialismen (orthopedie en chirurgie): dr. M. Heeg, drs. R.J.J. Devilee, drs. L.G.H.J. Elmans (co-referent) en medisch adviseur (co-referent)

15.45-16.15 uur Pauze
16.15-17.15 uur Vragen/discussie/ samenvatting “Aandachtspunten opstellen expertises” door prof. em. dr. H.J.C. van Marle

(Mini)symposium
1125
Tijd09:00 - 17:15
LocatieNijkerk (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieNijkerk (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

De Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage werkt samen met het Nederland Register voor Gerechtelijk Deskundigen.
Doel is kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering op het gebied van medisch specialistische rapportage.
Het is een interdisciplinaire vereniging die zich bezig houdt met onderwijs en certificering van medisch specialistisch deskundigen.
Zie ook NVMSR.nl

Griftdijk 9
3953 ML
Maarsbergen
Postbus 21
3940 AA
Doorn
0343-420258
Selecteer een bestand aub.