Opleidingen details Kienhorst & van den Bout

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cognitieve therapie "in de diepte" A&O / A&G (ID nummer: 368481)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
A&G - klinische kennis7012-2-2020 t/m 11-2-2023
A&G - klinische vaardigheden3012-2-2020 t/m 11-2-2023

Binnen cognitieve therapie (= CT) valt een onderscheid te maken tussen benaderingen die ‘oppervlakte’-cognities pogen te beïnvloeden en benaderingen waarin aan meer fundamentele cognities (‘kern-cognities’) gewerkt wordt. In deze cursus valt de nadruk sterk op het laatste. De reden daarvoor is tweeërlei: als men erin slaagt kern-cognities bloot te leggen en te bewerken, zal de kans op wezenlijke veranderingen in de ‘diepere lagen’ van iemands opvattingen over zichzelf, de ander(en) en de wereld groter zijn (teneinde de gewenste gevoelens en de beoogde gedragsdoelen te bereiken). Daarmee is tevens gezegd dat de kans op generalisatie van die veranderingen groter wordt. Immers, weliswaar worden die kern-cognities geïdentificeerd vanuit alledaagse negatieve episodes, maar omdat het hier kern-cognities betreft, kan men ervan uitgaan dat deze ook een rol spelen bij talloze andere negatieve episodes.

Wezenlijke veranderingen in de diepere lagen van de persoon(lijkheid) worden overigens zelden door alleen cognitieve technieken bereikt. Experiëntiële- , verbeeldings- en gedragsmatige technieken zijn daarnaast cruciaal. Verstandelijke veranderingen worden pas echte veranderingen worden als er een ‘corrective emotional experience’ optreedt.

Alhoewel er gerichte aandacht zal zijn voor de toepassing van cognitieve therapie bij specifieke stoornissen (depressie, angststoornissen, PTSS, gecompliceerde rouw, As-II problematiek), valt de nadruk dus op het aanleren van algemene, ‘stoornis-overstijgende’ (oftewel ‘transdiagnostische’) cognitief-therapeutische vaardigheden, die diepere lagen van de persoon(lijkheid) raken.

Naast de meer klassieke cognitief-therapeutische benaderingen (REBT en Beck), is er aandacht voor verwante ‘evidence-based’ benaderingen, zoals Young’s Schema Therapie, Mindfulness Based CT en Linehans Dialectische Gedragstherapie.

Deze cursus is qua beoogde cliëntengroep niet specifiek gericht op arbeidsgerelateerde problematiek. Toch hebben de afgelopen jaren nogal wat A&O/A&G psychologen deze cursus gevolgd. Allen waren (zeer) tevreden over deze cursus omdat zij de op de (diepere lagen van de) persoon(lijkheid) toegespitste interventie-technieken zeer goed konden gebruiken in hun coaching en begeleiding van cliënten. Immers: de meeste A&O/A&G psychologen hebben vaak te maken met subklinische problematieken (zoals uit de hand gelopen perfectionisme; zelf-waarderingsproblematiek, zoals het ‘impostor-syndrome’; burn-out). De in deze cursus aangeboden behandelingstechnieken zijn zeer goed te gebruiken bij dergelijke subklinische problemen, alleen omdat het onderscheid tussen klinische en subklinische problemen in feite flinterdun is.

Naast theoretisch verdiepend, is de cursus sterk praktijkgericht: aan de hand van eigen problematische episodes en (eigen) casuïstiek wordt geoefend en feedback gegeven, en worden de mogelijkheden van cognitieve therapie ‘in de diepte’ geïllustreerd. Daarnaast zijn er mini-lectures en DVD’s.

Omdat de uitgangspunten van CT betrekkelijk eenvoudig zijn, lijkt het een therapeutische methode die gemakkelijk aan te leren is. Dit blijkt echter telkens een misvatting te zijn: de therapeutische toepassing van CT is complex. Dit gezegd zijnde, kan de deelnemer na afloop van de cursus (toch) in staat worden geacht (= doel van de cursus) om bij de meeste cliënten met psychische klachten (zowel As-I als As-II) CT te kunnen toepassen. Hierbij geldt uiteraard dat verdere verdieping en vooral het in de therapeutische praxis beoefenen van CT noodzakelijk is om een effectieve cognitief therapeut te worden.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
10
14
ja
1750
50
toetsing en evaluatie
doctoraal / Master diploma psychologie (klinische, ontwikkelings-, neuro-, sociale [A&0 c.q. A&G] psychologie).
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Sinds 25 jaar wordt door "Kienhorst & van den Bout" nationaal en internationaal post-academische cursussen, trainingen en workshops gegeven ten behoeve van psychiaters, psychotherapeuten en psychologen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.
De belangrijke inhoudsgebieden zijn cognitieve psychotherapie, preventie van en omgaan met suïcidaal gedrag, en verlies- en traumaverwerking

De Hoek 10
9466 PD
Gasteren
+31592231206
Selecteer een bestand aub.