Opleidingen details Angeline Smeltink en Charlotte Aartsen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Blended didactische intervisietraining voor supervisoren VGCt: “ monitoren van je ontwikkelingsbehoeften en genereren van feedback/ inzetten van actieve werkvormen” (ID nummer: 368453)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCt- Nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didaktiek1025-11-2019 t/m 24-11-2022

Doel:

Aan het eind van deze blended intervisietraining:

- weet je beter hoe je gebruik kunt maken van de supervisorevaluatielijst van de VGCt en andere vormen voor het aanscherpen van je supervisievaardigheden.

- Heb je kennis genomen van de ORCE (Observed, Records, Classified, Evaluated) methode voor het genereren van feedback

- beschik je over een breder arsenaal aan actieve werkvormen die je binnen je supervisiepraktijk kan toepassen.

In deze gestructureerde intervisietraining gaan we actief werken met de supervisor-evaluatielijst van de VGCt en aan de hand van een (of meerdere opgenomen supervisiesessies) oefenen met het genereren van en reflecteren over feedback. We werken  vooral  binnen competentiegebied 7 van het competentieprofiel supervisoren: Professionaliteit.  In de plenaire bijeenkomst gaan we ook in op het inzetten van actieve werkvormen binnen de supervisie.

Voorwaarden:  Deelname is alleen mogelijk als je al supervisor bent van de VGCt en minimaal één supervisant hebt (hebt gehad) die over jou via de site van de VGCt de supervisieevaluatielijst kan invullen.

Methode:  

- literatuurstudie en invullen/laten invullen van de supervisorevaluatielijst (2,5 uur) 

- onlinemeeting met een van je mededeelnemers (2 uur) 

- plenaire face to face meeting met alle deelnemers (6,5 uur) 

- plenaire online meeting zes weken na de trainingsdag (1,5 uur) 

 

toekenning accreditatie: 8 didactiekpunten. 

Begeleiders:  Charlotte Aartsen en Angeline Smeltink. 

 

Toetsing: door middel van de presentatie en de aanvulling hierop aan de hand van de plenaire bijeenkomst.

 

 

Aantal deelnemers: maximaal 14 (vanwege de opzet van de training zal de groep bestaan uit een  even aantal deelnemers.

 

Opzet van de intervisietraining:

 1. Voorafgaand aan de on-line meeting bestudeer je de literatuur en laat je via de site van de VGCt een supervisie-evaluatieformulier invullen door een van je supervisanten en vul je hem zelf in.
 2. Aan de hand van de feedback die je hiermee genereert, formuleer je voor jezelf twee terreinen waarop je jezelf zou willen ontwikkelen en vertaal je dit in een plan van aanpak.
 3. Je maakt een opname van een supervisiesessie waarbij je aangeeft waar je tevreden over bent en waarom en wat je anders had willen doen en waarom. Zie je een moment waarop je een actieve werkvorm had kunnen inzetten en welke?
 4. In de online meeting met je groepsgenoot, deel je de opname, je reflecties en vraagt om feedback. Na drie kwartier wissel je van rol.
 5. Je maakt een pp van bovenstaand proces met daarin  zes  slides:
  1. Slide van de grafiek van de ingevulde evaluatieformulieren.
  2. Slide met de doelen die je hebt geformuleerd en je plan van aanpak.
  3. Slide met hierin het deel van de opname waar je samen met de ander naar hebt gekeken.
  4. Slide met de belangrijkste conclusies die je aan de hand van de intervisie met je groepsgenoot voor jezelf hebt geformuleerd. (onder andere met betrekking tot de actieve werkvorm)
  5. Slide met vragen die je nog hebt voor de plenaire bijeenkomst.
 6. In de plenaire bijeenkomst wordt een korte presentatie gegeven over actieve werkvormen binnen de supervisie, verschillende supervisievormen en de implicaties voor de ontwikkeling van supervisoren. Vervolgens worden de presentaties  van alle deelnemers plenair besproken. Aan de hand van twee of drie presentaties wordt geoefend met de ORCE methodiek voor het genereren van feedback.

 

De trainers zullen aan de hand van de deelnemerslijst koppels maken en een korte instructie geven over hoe via zoom contact te leggen met elkaar. Je spreekt zelf met je groepsgenoot een tijd en datum af.

 

Literatuur:

-Competentieprofiel Supervisor VGCt   file:///C:/Users/GEBRUI~1/AppData/Local/Temp/Competentieprofiel%20Supervisor%20VGCt.pdf

(7 blz.)

- Corrie, S., & Lane, D.A. (2015). Hoofdstuk 11, Assess your Supervisory Skill: Building Methods tot Evaluatie Practice.  In: CBT Supervision, 2015, Sage. (14 blz.)

- Corrie, S., & Lane, D.A. (2015). Hoofdstuk 12, Increase your Expertise: Developing and Looking after the Self. (13 blz.)

- Roth, A.D. & S. Pilling (2014). The competent clinical Supervisor.in: The Wiley International Handbook of Supervision, 2014, Wiley Blackwell. (18 blz.)

uitsluitend academici
Overig
 Verdiepend
6
14
ja
300
6
Toetsing
CRKBO
Supervisoren VGCT met minimaal 1 supervisant
Hoofdniveau
SV nascholing didaktiek
Tijd09:30 - 17:00
Locatie

Tijd9:30 - 17:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:15
Locatie
Opmerkingenon line uitvoering

Tijd9:30 - 17:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenonline uitvoering

Tijd9:30 - 17:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

training/cursus tbv supervisoren VGCT didactiek/intervisie

--
--
Utrecht
0641429666
Selecteer een bestand aub.