Opleidingen details Interactie-Academie VZW

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Eigenzinnige ideeën en verrassende interventies bij hoog conflict na scheiding (ID nummer: 368389)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners615-11-2019 t/m 14-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen615-11-2019 t/m 14-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen615-11-2019 t/m 14-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk615-11-2019 t/m 14-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen615-11-2019 t/m 14-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker615-11-2019 t/m 14-11-2020

Een scheiding is vaak voor alle betrokkenen een emotionele en pijnlijke gebeurtenis. De meeste ex-partners leggen na verloop van tijd hun conflicten bij en vinden ook als ouders een eigen weg in het leven. Maar dat lukt niet iedereen, vaak met schrijnende gevolgen.

Hoog conflict tussen ouders na scheiding is niet alleen een actueel maatschappelijk thema, het is ook een van de grootste uitdagingen voor hulpverleners.

Tijdens deze studiedag wordt vanuit verschillende invalshoeken ingezoomd op het thema. De sprekers reflecteren op wetenschappelijke resultaten van scheidingsonderzoek. Ze nemen de invloed van scheiding op de leefstijl, problemen en mogelijkheden van vaders, moeders en kinderen onder loep. En ze geven overtuigende redenen voor het betrekken van het netwerk. In verschillende workshops krijg je methodische handvatten voor zowel het werk met ouders als met kinderen in hoog conflict na scheiding. Wat helpt je om uit de strijdspiralen te blijven? Hoe kan je kinderen ondersteunen, het conflict tussen ouders begrenzen en het netwerk rondom de cliënten inzetten? De lezingen en workshops bieden je zeker een stevig professioneel kompas.

Leerdoelen:

- Je verwerft kennis en krijgt een overzicht van onderzoek naar en hulpverlening bij hoog conflict na scheiding (state of art)

- Je traint methodieken voor hulp aan ouders en kinderen bij hoog conflict na scheiding

- Je verwerft kennis van nieuwe theoretische concepten en bruikbare ingangen in het werken met deze doelgroep

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
Nee
 Aandachtsfunctionarissen
 Cliëntondersteuners
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenOverigAlle sectoren
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Tijd09:00 - 16:30
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Opleidingsinstituut, gespecialiseerd in de systeem- en communicatietheoretische benadering. Programma's voor psychotherapeuten, hulpverleners, kaderleden, managers, welzijnswerkers, orthopedagogen, psychologen enz. Ingebouwde klinische praktijk. Eigen tijdschrift, Systeemtheoretisch Bulletin. Onze opleiding Systeemtheoretische Psychotherapie is erkend door de NVRG.

 

 

Van Schoonbekestraat 33
2018
Antwerpen
0032/3.2370152
Selecteer een bestand aub.