Opleidingen details Master EBP AMC-UvA

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Universitaire Masterstudie Evidence Based Practice in Health Care AMC-UvA (ID nummer: 368377)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3402-9-2019 t/m 1-9-2021

De Master EBP in Health Care heeft tot doel ervaren medici, paramedici, dierenartsen, verpleegkundigen en verloskundigen academisch te vormen en te scholen als vooraanstaande en breed georiënteerde professionals die wetenschappelijk denken, oordelen en communiceren. Een en ander met gebruikmaking van methoden en technieken vanuit de klinische epidemiologie en biostatistiek. De beroepsoverstijgende competenties staan volledig in het teken van wetenschappelijke onderbouwing van de klinische praktijk: Evidence based Practice. Met de afronding van hun studie kunnen de geslaagden vakoverstijgend participeren in klinisch multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en zijn zij als breed georiënteerde professionals in staat om zulk onderzoek te initiëren en uit te voeren. Daarnaast vertolken zij door het gebruik van wetenschappelijke informatie als basis voor het klinisch handelen, een vooraanstaande rol binnen hun oorspronkelijke beroepsgroep volgens het bekende AMC-adagium “the professional in the lead”.  De studie heeft een zeer praktische benadering en richt zich op toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek.

De afgestudeerden verschaffen een solide wetenschappelijke basis voor hun beroepsmatig handelen en sluiten aldus aan bij de landelijke ontwikkelingen, de visie van de Nederlandse overheid en het streven van de beroepsorganisaties en nemen aldus een voorschot op de ontwikkelingen in de veranderende gezondheidszorg.

De Master is in staat gebleken een curriculum te realiseren dat enthousiasme oproept bij studenten en dat van een evidente academische signatuur is. Dit laatste blijkt uit een constante stroom van wetenschappelijke publicaties in (inter)nationale tijdschriften en een substantieel aantal promovendi.

Titulatuur: Master of Science (MSc/Drs)
Beroepstitel: Klinisch epidemioloog
Soort master: Post-initiële Master
Studieduur: 2 jaar part-time
Aanvang studie: jaarlijks september
Studiepunten: 96 EC’s
Voertaal: Nederlands
Keurmerk: NVAO-geaccrediteerd

(Meerdaagse) Nascholing
10500
Post-initiele Masterstudie (twee jaar), exclusief studieboeken
LocatieAmsterdam Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Master Evidence Based Practice

De universitaire Masterstudie Evidence Based Practice, is bedoeld voor kandidaten met een HBO-bachelor, bijvoorbeeld verpleegkunde, fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie en kandidaten met een WO-bachelor: zoals geneeskunde, bewegingswetenschappen en verplegingswetenschappen. Degenen die de studie volgen, worden academisch gevormd en zijn in staat tot het zelfstandig verrichten van klinisch wetenschappelijk onderzoek. De academische vorming garandeert een brede professionele oriëntatie binnen de eigen discipline, maar ook daarbuiten. Studenten zijn in staat tot het systematisch selecteren van medisch-wetenschappelijke literatuur, kritische beoordeling daarvan en praktische implementatie van de verkregen resultaten. Zij zijn in staat tot het initiëren, adequaat (laten) uitvoeren, analyseren en rapporteren van gedegen onderzoek. Uitgebreide kennisname van methoden en technieken van de klinische epidemiologie en biostatistiek staat hierbij centraal. Kennis, begrip en vaardigheden zijn gericht op het wetenschappelijk onderbouwen van de klinische praktijk: Evidence Based Practice.

 

Onderwijsbureau Masterstudies AMC-UvA Tafelbergweg 51 Kamer D2-19
1105 BD
Amsterdam
Postbus 22660
1100DD
Amsterdam
020-5666944
Selecteer een bestand aub.