Opleidingen details VNN, Verslavingszorg Noord Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De Wet verplichte GGZ, kansen en uitdagingen (ID nummer: 368289)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 329-9-2019 t/m 8-9-2020

Op 1 januari 2020 gaat de Wvggz in. Tijdens deze scholing bespreken we wat deze nieuwe wet inhoudt, wat de veranderingen zijn t.o.v. de wet BOPZ en welke kansen en uitdagingen er in het verschiet liggen.

Leerdoelen

- Weten wat de verschillen zijn tussen de wet BOPZ en de Wvggz.

- Weten hoe het globale proces van de aanvraag voor een zorgmachtiging er uit ziet, van aanmelding tot aan leveren van zorg.

- Weten hoe het globale proces van de aanvraag voor een crisismaatregel er uit ziet, van aanmelding tot aanlevering van zorg.

- Weten hoe globaal de samenhang is tussen de Wvggz en de Wzf en Wzd.

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma.pdf5 KB
 
75
Tijd16:30 - 19:00
Locatie

De zorg van Verslavingszorg Noord Nederland richt zich op alle stadia van gebruik. Deze omvat zowel voorlichting en preventie, reclassering, behandeling en begeleiding, sociale verslavingszorg als palliatieve zorg. Alle activiteiten en interventies vinden plaats vanuit het biologische, psychologische en sociale perspectief.

Leonard Springerlaan 27
9727 KB
Groningen
Postbus 8003
9702 KA
Groningen
050 - 364 89 00
Selecteer een bestand aub.