Opleidingen details Onderwijscentrum UMC Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Regie over je Loopbaan! (ID nummer: 368245)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2424-9-2019 t/m 23-9-2020

Omschrijving: In dit trainingstraject krijgen medisch specialisten een zelfscan, een training en daarna gaan ze aan de slag met een persoonlijk loopbaan actieplan. Dit traject laat medisch specialisten nadenken over keuzes in hun werk en loopbaan, en biedt handvaten om de regie over de inrichting van het werk en de loopbaan te nemen. Hierin worden mogelijkheden voor loopbaanverdieping van medisch specialisten besproken, manieren om huidige werkzaamheden vorm te geven en manieren om de loopbaan vorm te geven met als doel om de duurzame inzetbaarheid van medisch specialisten te vergroten: namelijk het werk vol te houden met behoud van werkplezier.

 

Leerdoelen: Na het trainingstraject hebben deelnemers… 

..kennis van kernbegrippen: loopbaansturing (career engagement), zelfsturing op het werk (job crafting), bevlogenheid, werktevredenheid, burnout, Job-demands resources theorie 

…gereflecteerd op hun werkhulpbronnen, hinderende taakeisen en uitdagende taakeisen, gegeven de individuele loopbaanfase en bijbehorende uitdagingen (JDR perspectief) 

…gereflecteerd op hun eigen duurzame inzetbaarheid (zelfscan regie over je loopbaan)   

…gereflecteerd op loopbaan interesses, talenten, werkgerelateerde waarden en doelen van zelf en anderen (via oefeningen storytelling / zelfscan regie over je loopbaan- zie bijlage 1) 

…gereflecteerd op gedragsmatige loopbaansturing (‘career engagement’ van zelf en anderen) zoals networken, profileren, plannen.  

…gereflecteerd op zelfsturing en loopbaansturing acties van zelf en anderen, gerelateerd aan gewenste loopbaandoelen   

..een actieplan gemaakt om 4 weken aan zelfgekozen doelen te werken dat input geeft voor input van het persoonlijk ontwikkelplan (onderdeel van IFMS)  

Workshop
 
0
Tijd18:00 - 22:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd12:00 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 22:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 13:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 21:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:35
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 12:35
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:35
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 13:35
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 18:05
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd18:15 - 22:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 13:35
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het UMC Utrecht biedt voor opleiders en plaatsvervangend opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht 3 Train de Trainers (“TdeT”) trainingen à twee dagen aan (“Utrechtse Leergang”). Deze trainingen volgen de inhoud van het document Naar een Raamplan en scholing voor opleiders medische vervolgopleidingen (Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2005, vol.24, 72-77).

De Utrechtse Leergang is ontwikkeld in verband met de verplichte didactische scholing voor de opleidingsgroepen na het kaderbesluit van de MSRC in 2006. Bij toekenning van de opleidingen en visitaties speelt deelname aan deze cursussen een belangrijke rol.

De trainingsmodules I en II zijn al een of meerdere keren gegeven, de derde module is in ontwikkeling. Het zijn intensieve programma’s waarbij een groot deel gewijd ís aan het daadwerkelijk oefenen. De bedoeling is om de sessies zoveel als mogelijk interactief te laten zijn en om in een veilige en plezierige leeromgeving op didactisch gebied veel van elkaar te leren. Daardoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaring van zowel de deelnemers als van de begeleiders van de training.

In TdeT I geven de trainers inzicht in de leerprocessen bij volwassenen op de gebieden van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Ook het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving als een belangrijke voorwaarde is voor het geven van goed onderwijs en het geven én ontvangen van feedback krijgt de aandacht.

TdeT II staat in het teken van de grote lijn van de individuele professionele en persoonlijke ontwikkeling van de AIOS en de rol van de opleider daarbij, met aandacht voor de ontwikkeling van beroepsgerichte competenties en de beoordeling daarvan.

TdeT I moet als eerste worden gevolgd, de overige twee trainingen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.

Eén trainingsmodule bestaat uit twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan de training wordt het programma met opdrachten opgestuurd.

TdeT I
Don. en Vrij. 20 en 21 sept. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
Don. en Vrij. 8 en 9 nov. 2007 in Chalet Helenaheuvel, Doorn

TdeT II
Don. en Vrij. 13 en 14 dec. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist


Voor de opleiders en plaatsvervangende opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht zijn er vooralsnog geen kosten aan verbonden.

Universiteitsweg 98
3584 CG
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
088 755 34 51
Selecteer een bestand aub.