Opleidingen details Medilex BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (ID nummer: 368190)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie524-9-2019 t/m 23-3-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 1,524-9-2019 t/m 23-3-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek0,524-9-2019 t/m 23-3-2021
K&J/OG opleiding - overige taken0,524-9-2019 t/m 23-3-2021

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans op dementie. Vanaf 40 jaar heeft 25% last van de ziekte, ten opzichte van 3% bij mensen zonder een verstandelijke beperking.

Door dementie vroegtijdig te herkennen kan de omgeving zo worden aangepast dat de cliënt zo lang mogelijk kan blijven participeren. Toch blijkt het vaak lastig signalen van dementie te onderscheiden van de beperking. Hierdoor worden symptomen als geheugenproblemen, verslechtering van de motoriek, trager handelen en spraakproblemen pas laat als dementie herkend.

Herken dementie bij mensen met een verstandelijke beperking en leer wat u kunt doen om de kwaliteit van leven hoog te houden.

Deelnemers vergroten hun theoretische kennis van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Het onderscheid tussen aan dementie gerelateerde (gedrags-)problemen ten opzichte van de verstandelijke beperking van de cliënt staat hierbij centraal. Vroeg signalering is namelijk essentieel om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Na dit theoretische kader zullen deelnemers praktisch toepasbare kennis en tips opdoen over hoe zij de zorg voor dementerende cliënten het beste vorm kunnen geven. Na afloop van het congres kunnen zij: adequate zorg leveren bij spraak- en slikproblemen, cliënten stimuleren om te blijven bewegen, pijn en psychische klachten herkennen bij gevorderde dementie en omgaan met ethische dilemma’s.

academici en HBO-ers
Congres
 Verdiepend
80
150
ja
395,00
5
Geen toetsing, wel evaluatie
N.v.t.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:00
Locatie Amersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.