Opleidingen details IPVK Gent

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

IPVK IC_TIN19 Tinnitus: de kinesitherapeut binnen een multidisciplinaire aanpak 2019 (ID nummer: 368126)
 (25) 

beoordeling per persoon

 1-11-2019
Goed. Ik had echter gehoopt nog meer nieuwe praktische (onderzoeks- / behandel-) technieken te leren.
 25-10-2019
Zeer interessant. Wel graag standaard fruit aanbieden tijdens de pauze en meer cola light/zero 😊
 25-10-2019
 25-10-2019
Goed maar niet erg vernieuwend voor mij persoonlijk
 25-10-2019
Een duidelijke uiteenzetting
 23-10-2019
 23-10-2019
Goede praktische en theoretische uiteenzetting over mogelijke behandelstrategieën voor personen met somatische tinnitus
 21-10-2019
Meer manuele technieken
 20-10-2019
theorie was iets te snel gegeven, praktische deel was goed.
 20-10-2019
Zeer goede opleiding. Accomodatie kan iets beter.
 18-10-2019
 17-10-2019
Ik bleef op mijn honger zitten voor de tak kinesitherapie. Er werd heel erg veel aandacht besteed aan het psychologische deel. Er mocht meer casuïstiek inzitten om makkelijk differentiaal diagnoses te maken. Praktisch is deze cursus niet. Verder goede organisatie.
 17-10-2019
Goed
 17-10-2019
veel professionele sprekers met verschillende invalshoeken en aspecten. Ook aandacht voldoende naar de praktische kant
 17-10-2019
Veel voor relaxatie minder manuele en weinig behandelmogelijkheid
 17-10-2019
Omdat ik reeds een opleiding rond de kaak heb gedaan was dit voor mij vooral veel herhaling. Ik had meer diepgang verwacht van deze opleiding. Ik vond ze vrij basis. Misschien is het goed om deze opleiding op te splitsen in 2 dagen, één over alle niet kaak gerelateerde zaken en een tweede dag over voornamelijk de kaak. Zo kan je kiezen of je enkel voor deel 1 of beide delen intekent.
 17-10-2019
Inhoudelijk erg sterke bijscholing met verschillende sprekers die voldoende ruim aan bod kwamen. Voldoende tijd om op elk onderdeel dieper in te gaan en vragen te kunnen stellen. Accommodatie was niet aangepast, te veel volk in te kleine ruimte, geluid bij filmpjes kwam niet goed door en sommige teksten waren moeilijk leesbaar in de cursus (te klein gedrukt).
 16-10-2019
goed
 16-10-2019
Op zich een interessant onderwerp. Duidelijke onderzoeksmogelijkheden en aangrijpingspunten voor behandeling meegekregen, maar voor een diepere uitwerking van de behandeling is meer tijd nodig. Eerste dag was iets te theoretisch en de uitleg werd wat snel gegeven.
 16-10-2019
zeer geode cursus, maar voor mij mocht er meer praktijk zijn naar het manuele toe
 16-10-2019
 15-10-2019
Ik had meer nieuwe technieken verwacht.
 15-10-2019
wetenschappelijk onderbouwd , ik mocht een bijdrage leveren over hartcoherentie
 15-10-2019
Redelijk snelle en duidelijke uiteenzettingen van de verschillende lesgevers, misschien iets te veel overlapping tussen psycho en kine domein in de uitleg
 15-10-2019
Lastig om twee dagen op krukjes te zitten
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch2411-10-2019 t/m 31-12-2019

Inhoud

Tinnitus, de perceptie van een geluid zonder extern identificeerbare stimulus, treft zowat 10-20% van de algemene populatie, waarvan 2% lijdt aan een ernstige vorm. Kinesitherapeuten worden dus niet zelden geconfronteerd met deze pathologie, ofwel als vermelding bij behandeling van andere al dan niet gerelateerde klachten, ofwel als onderwerp van een kinesitherapeutische benadering. 
Deze cursus richt zich op alle kinesitherapeuten die meer wensen te weten over de aanpak van patiënten met tinnitus. Kernvragen die hierbij zullen worden beantwoord zijn de mogelijke medische oorzaken van tinnitus, alarmsymptomen en indicaties tot doorverwijzing, algemene screening naar ernst van de tinnitus en draaglast, en de verschillende kinesitherapeutische benaderingen van oorsuizen.
De cursus start met een introductie over de fysiologie en pathofysiologie van het gehoor en tinnitus. Daarna volgen een aantal voordrachten, waarbij verschillende specialismen vanuit hun insteek de multidisciplinaire aspecten, relevant voor de kinesitherapeut, belichten. Hierbij komen medische zaken aan bod, maar ook een audiologe, psychiater en psycholoog komen een aantal kernboodschappen rond tinnitus beklemtonen. 
Vervolgens zal verder toegespitst worden op de rol van kinesitherapie binnen de therapeutische aanpak van tinnitus. Zowel de cervicogene somatisch moduleerbare tinnitus enerzijds, als de tinnitus gerelateerd aan stress- en spanningsklachten anderzijds, komen aan bod. Na een theoretische benadering, wordt ruimschoots de tijd gemaakt voor het praktisch inoefenen van de beschreven technieken.

 

Voorlopig programma  (de inhoud ligt vast maar de volgorde kan nog wijzigen)

Dag 1

9h00-9h45:       Anatomie en fysiologie van het gehoor en tinnitus (Prof. dr. I. Dhooge)
9h45- 10h15:    Medische uitwerking en coördinatie binnen multidisciplinaire aanpak (Dr. A. Deklerck)

10h15-10h45:   Koffiepauze

10h45-11h10:   Audiologie en tinnitus (Dr. H. Keppler)
11h10-11h35:   Comorbide angst- en stemmingsstoornissen bij de tinnituspatiënt (Dr. L. Cassiers)
11h35-12h00:   Psychologische benaderingen van tinnitus (Mevr. K. Maes)

12h00-13h00:   Lunchpauze

13h00-13h30:   Cervicogene somatisch moduleerbare tinnitus en behandelingsopties (Dr. S. Michiels)
13h30-14h00:   Tinnitus gerelateerd aan stress- en spanningsklachten (Mevr. K. De Marie)
14h00-17h00:   Onderzoeks- en behandeltechnieken cervicale wervelkolom en TMJ bij tinnitus.

Dag 2

9h00-12h00:      Gesprekstechnieken en relaxatietherapie bij Tinnitus

13h00-17h00:   TMJ onderzoek en behandeling bij tinnitus patiënten (Annemarie Van der Wal)


Anatomie en fysiologie van het gehoor en tinnitus
Inleidende voordracht over de anatomie en fysiologie van het auditief systeem. Hierna wordt de link gelegd met het ontstaan van tinnitus, inclusief definiëring/terminologie en epidemiologie van tinnitus.

Medische uitwerking en coördinatie binnen multidisciplinaire aanpak
Beschrijving van de medische screening en intake inclusief gebruik van vragenlijsten (TSCHQ, THI, TFI, HQ, BDI). Eventueel worden kort enkele kardinale medische aandoeningen en kernsymptomen aangeraakt. Daarna wordt de overgang gemaakt naar de organisatie en werking van het multidisciplinair tinnitusteam.

Audiologie en tinnitus
Uiteenzetting over de rol van audiologie als uitwerking en therapeutische begeleiding bij tinnitus. Korte beschrijving van de meest gebruikte testen en hun functie, rol van lawaai- en andere gehoorschade, nut van geluidsverrijking en hoortoestellen,…

Comorbide angst- en stemmingsstoornissen bij de tinnituspatiënt
Prevalentie en alarmsymptomen van psychiatrische comorbiditeiten bij de tinnituspatiënt. Hierbij kunnen fobieën, paniekstoornissen, depressie, slaapstoornissen, middelenmisbruik en –afhankelijkheid beschreven worden als oorzaak of gevolg van tinnitusproblematiek. Algemene psychiatrische aanpak kan beschreven worden.

Psychologische benaderingen van tinnitus
Schetsen van de eerste psychologische screening bij de tinnituspatiënt. Overlopen van aangewende vragenlijsten en bevragingstechnieken. Daarnaast kunnen ook de verschillende psychologische begeleidingstechnieken beschreven worden, waaronder cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische benadering,…

Cervicogene somatisch moduleerbare tinnitus en behandelingsopties
De rol en evidentie rond cervicogene en temporomandibulaire gewrichtsproblematiek in het ontstaan en onderhouden van tinnitusklachten. Hoe screenen naar nek- of kaakgewrichtsklachten? Beschrijving van de therapieën/manipulaties die verlichting kunnen geven.

Tinnitus gerelateerd aan stress- en spanningsklachten
Emotionele stress als modulator van het auditieve systeem. Uiteenzetting van de epidemiologie en gevolgen van stress bij de tinnituspatiënt: concentratiestoornissen, vermoeidheid, oppervlakkige ademhaling, gespannen musculatuur en houding, verstoring lichaamsbesef,… Beschrijving en evidentie voor relaxatie-, reëducatie en mobilisatietechnieken.

Prof. dr. I. Dhooge
12
395
 
 
Tijd09:00 - 17:00
LocatieGent (BE) (Toon kaart)

 IPVK Gent
 (3009) 

Instituut voor permanente vorming Kinesitherapie Gent organiseerd bijscholingsprogramma's voor kinesisten. Waaronder Kine-clubs, intensieve cursussen seminiaries voor stagementoren en congressen.

Secretariaat IPVK Gent Vakgroep REVAKI / UGent Campus Heymans 2B3 De Pintelaan 185 9000 Gent BTW nummer BE 248.015.142
9000
Gent
09/332/22/69
Selecteer een bestand aub.