Opleidingen details Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium ’Palliatieve zorg voor iedereen!’ (ID nummer: 368117)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2315-10-2019 t/m 14-10-2020

Het doel van het symposium is het organiseren van een samenkomst van personen die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. Het doel van deze samenkomst is het opdoen van kennis, het uitwisselen van ideeën en het ontmoeten van organisaties en collega’s die deel uitmaken van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.

 

Centraal staan de volgende subdoelen: 

-             Agenderen en bewustwording creëren op het thema palliatieve zorg;

-             Versterken van kennis en kunde over het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg en de vertaling naar de praktijk;

-             Versterken van kennis en kunde op het gebied van palliatieve zorg en culturele diversiteit;

-             Leren herkennen van- en omgaan met dilemma’s die men tegenkomt in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en palliatieve zorg en hun mantelzorgers;

-             Versterken van kennis en kunde op het gebied van palliatieve zorg aan mensen met karakter- en gedragsveranderingen;

-             Deelnemers van praktische handvatten voorzien;

-             Integrale aanpak. Verbinden van de nulde, 1e en 2e lijn op palliatieve zorg in de regio / matchmaking onder deelnemers. Hoe kunnen huisartsen, verpleegkundigen, vrijwilligers en de rest van de keten beter samenwerken.

 

Door de opzet van het Symposium met veel ruimte voor debat, inspiratie en netwerken, leren zorg- en hulpverleners (van nulde- en eerste lijn tot geriaters) elkaar beter kennen en kan men ervaringen en kennis uitwisselen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Geriatrie-GerontologieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Mini)symposium
Bestand 
Programma.pdf120 KB
0
De bijeenkomst is gratis.
Tijd16:30 - 20:45
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

De doelstelling van de Stichting is het bevorderen van de samenhang in de zorg in de Haagse regio. In het kader hiervan organiseert de Stichting regelmatig bijeenkomsten en symposia waarvoor accreditatie wordt aangevraagd.

Vrederustlaan 180
2543SW
Den Haag
070-7000077
Selecteer een bestand aub.