Opleidingen details Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Masterclass: wat je als hulpverlener moet weten over seksueel misbruik (ID nummer: 368115)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie623-11-2019 t/m 22-11-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 123-11-2019 t/m 22-11-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek123-11-2019 t/m 22-11-2022
K&J/OG opleiding - overige taken123-11-2019 t/m 22-11-2022

Een aantal keer per jaar wordt een dag lang, state-of-the-art scholing georganiseerd voor professionals in de jeugdhulpverlening over het onderwerp seksueel misbruik, en wat daar anno 2019 over bekend is. De dag wordt ondersteund door de wetenschap en videobeelden.

Na deze dag is uw kennis bewezen toegenomen en kunt u traumasensitief handelen bij seksueel misbruik casuïstiek. Onder meer worden de volgende vragen beantwoord:

wat wordt verstaan onder seksueel geweld?

wat zijn de effecten van online seksueel geweld?

hoeveel kinderen in Nederland maken seksueel geweld mee?

hoe komt het dat seksueel geweld meer oproept dan ander trauma?

waarom is seksueel misbruik gevoelig voor victim blaming?

valt seksueel misbruik te voorkomen?

welke kinderen lopen meer risico dan anderen?

hoe komt het dat de meeste kinderen hun mond houden, ook als ze in fijne en stabiele gezinnen wonen?

hoe komt het dat slachtoffers van misbruik vaak ook andere ellende meemaken?

hoe verloopt disclosure (onthulling)?

hoe reageren kinderen op seksueel misbruik, op korte en lange termijn?

is seksueel misbruik altijd schadelijk voor kinderen?

heeft misbruik op meisjes een andere impact dan op jongens?

hoe reageren ouders (en andere gezinsleden) als het uitkomt?

hoe weet je of seksueel misbruik goed is verwerkt of niet?

hoe komt het dat er meer kans op herhaling is als misbruik niet wordt verwerkt?

wanneer is traumabehandeling nodig?

hoe gaat traumabehandeling in z’n werk?

wat is de rol van ouders bij traumabehandeling van kinderen?

kun je als professional schade aanrichten bij een misbruikt kind?

wat kun je verwachten bij kinderen en jongeren als ze kort geleden seksueel geweld hebben meegemaakt?

wat zijn de voordelen van een Centrum Seksueel Geweld?

academici en HBO-ers
Studiedag
 Verbredend
 Verdiepend
35
45
ja
225
6
toetsing en evaluatie
Deelnemers moeten werkzaam zijn in een werkveld met kinderen, jongeren of volwassenen die (als kind) mogeiijk seksueel misbruik hebben meegemaakt
Bestand 
Flyer masterclass 2020.pdf193 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Ons centrum verzorgt de door de Vereniging EMDR Nederland geaccrediteerde EMDR opleidingen in Nederland. Inschrijvingen verlopen via de website: www.emdropleidingen.nl

Soestdijkseweg-Noord 333
3723 HB
Bilthoven
030 2294675
Selecteer een bestand aub.