Opleidingen details Dimence

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Suïcidepreventie (ID nummer: 368105)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten74-9-2019 t/m 3-9-2020

Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) via een train-de-trainer model om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model zijn interne medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.
De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

Doelen:
• Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
• Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
• Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
• Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
• Opstellen structuurdiagnose
• Opstellen van een veiligheidsplan
• Omgaan met chronische suicidaliteit
• Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
• Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

 

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
 
0
Tijd09:30 - 17:00
LocatieAlmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAlmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten, verwijzers en financiers. We hebben de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We vormen samen een groep en niet zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een keten.  We leren van elkaar en versterken elkaar. Het geheel is meer dan de som der delen.

Bij de stichtingen van de Dimence Groep werken ruim 2400 medewerkers voor ruim 25.560 cliënten en patiënten per jaar.

Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB
Deventer
0570-639775
Selecteer een bestand aub.