Opleidingen details OCRN

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Verdiepingscursus dyslexie; de sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie (ID nummer: 368098)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie513-11-2019 t/m 12-11-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 513-11-2019 t/m 12-11-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie313-11-2019 t/m 12-11-2022

Binnen de organisatie worden behandelingen aangeboden binnen de (vergoede en niet-vergoede) dyslexiezorg. De behandeling is onder andere gericht op het verbeteren van de lees- en/of spellingvaardigheden van het kind in systemische context. Hierin is aandacht voor  het verbeteren van vaardigheid, maar ook voor het leren omgaan met dit leerprobleem (psycho-educatie). De dyslexiebehandeling is protocollair opgezet en wordt nagenoeg bij alle cliënten succesvol afgesloten. Het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfvertrouwen van het kind is één van de doelen van de behandeling. Dyslexie, de diagnose en de schoolontwikkeling voorafgaand aan het dyslexieonderzoek kunnen van grote invloed zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een cliënt. 

De sociaal-emotionele ontwikkeling kan positief worden beïnvloed door de dyslexiebehandeling en daarbij de benadering van de behandelaar naar de cliënt en diens omgeving. Een dyslexiebehandelaar dient kennis te hebben over welke invloed dyslexie op de sociaal-emotionele ontwikkeling kan hebben, en daarbij hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling weer positief beïnvloed kan worden. Zo kan de behandelaar de juiste benadering tonen naar een cliënt. In de praktijk blijkt dat dyslexiebehandelaren wel weten dat dyslexie invloed kan hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling (vanuit eerdere opleiding), maar zoekend zijn in hoe ze cliënten hier goed in kunnen begeleiden en ondersteunen in de behandelcontext. Deze scholing is bedoeld om behandelaren een richting te geven over hoe zij als behandelaar een rol kunnen spelen in de positieve ontwikkeling, zelfwaardering van een cliënt en daarnaast hoe zij het systeem (ouders en school) van de cliënt hierin adviezen kunnen geven indien nodig. 

 

Aan het einde van de ‘verdiepingscursus dyslexie; de sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie’

- hebben de deelnemers kennis van de theoretische achtergrond over de invloed van dyslexie op de sociaal-emotionele ontwikkeling; 

- hebben de deelnemers kennis over de cognities van een cliënt met dyslexie over zijn/haar leerprobleem;

- hebben de deelnemers kennis over de beleving van de inzet die het leerprobleem vraagt van een cliënt;

- hebben de deelnemers kennis over de beleving van een cliënt over zijn/haar leerprobleem;

- hebben de deelnemers kennis over welke invloed de omgeving heeft op de beleving van het leerprobleem;

- hebben de deelnemers voldoende inzichten en vaardigheden ontwikkelt om het geleerde tijdens de behandelingen met cliënten in te zetten.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
4
20
ja
0
5
toetsing en evaluatie
De ‘Verdiepingscursus dyslexie; de sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie’ is bedoeld voor alle behandelaren die diagnostiek binnen de dyslexiezorg en dyslexiebehandelingen uitvoeren. Dit zijn basispsychologen, orthopedagogen, orthopedagogen-generalist en GZ-psychologen, allen met een afgeronde universitaire opleiding in de orthopedagogiek of psychologie en die werkzaam zijn binnen de dyslexiezorg.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd18:00 - 20:30
LocatieJoure (NL) (Toon kaart)

OCRN is een instelling voor diagnostiek en behandeling van leerstoornissen en kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek. OCRN heeft dan ook twee afdelingen: Leerproblemen en GGZ Kinderen & Jeugd.

OCRN is bij uitstek multidisciplinair: de wetenschapsgebieden psychiatrie, orthopedagogiek, psychologie, psychotherapie, neuropsychologie en linguïstiek werken bij OCRN nauw samen.

OCRN werkt vanuit een diep respect voor het kind, de jongere en zijn of haar omgeving en wil vanuit die respectvolle houding - in een harmononieuze samenwerking - bijdragen aan de kracht van de cliënt en zijn of haar leef- en leeromgeving.
 

Schaaksport 114
9728 PG
Groningen
Postbus 8159
9702KD
Groningen
(050) 750 13 49
Selecteer een bestand aub.