Opleidingen details IPVK Gent

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

IPVK IC_LR19 Lage rugpijn : een gezond kritische kijk op sensorimotorische controle (onderzoek – behandeling – casuïstiek – echografie in de praktijk) (ID nummer: 368096)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch2413-9-2019 t/m 31-12-2019

INHOUD

Indien je één of meerdere van onderstaande vragen hebt zal deze cursus ongetwijfeld een meerwaarde betekenen voor je therapeutische aanpak.

welke rugpatiënt vereist een specifieke aanpak en welke niet?

In welke zin verschilt de aanpak van een (sub)acute – recurrente en chronische patiënt?

Zijn specifieke motorische controleoefeningen aangewezen bij elke rugpatiënt?

Wat is de rol van en de evidentie voor de controle van de diepe segmentale spieren (multifidus  – transversus abdominus)

Hoe bouw ik mijn oefentherapie op?

Hoe implementeer ik advies en pijneducatie in mijn therapie?

De laatste jaren is heel veel wetenschappelijke onderzoek verricht met betrekking tot de diagnose en de behandeling van lage rugpijn. Een domein waar de gestage toename in hoogstaand wetenschappelijk onderzoek zeker zijn vruchten heeft afgeworpen is dat van de sensorimotorische controle. Inzicht in proprioceptieve en neuromotorische processen brengen met zich mee dat de wijze waarop het functioneren van de lage rug gestuurd en gecontroleerd wordt steeds beter wordt begrepen. Dit stelt ons als therapeut in staat  om, indien nodig/gewenst, onze therapeutische aanpak specifiek te richten op deze mechanismen.

Binnen deze cursus worden deze nieuwe inzichten geïntegreerd binnen het klinisch redeneren en therapeutisch handelen. Het is een geïntegreerde aanpak met focus op de motorische controle van de lumbopelvische regio. Echografie wordt gebruikt als biofeedback

Deze cursus stelt als doel de kennis en vaardigheden met betrekking tot het onderzoek en de behandeling van patiënten met lage rugpijn verder te ontwikkelen en deze te integreren binnen het dagdagelijkse therapeutisch handelen, en dit alles vanuit een wetenschappelijke én klinisch geïnspireerde visie.

De focus binnen deze cursus ligt op het aspect sensorimotorische controle, waarbij deze benadering wel wordt gekaderd binnen een breed biopsychosociaal kader teneinde de rugpatiënt op een complete maar toch diepgaande wijze te benaderen. De toegevoegde waarde van echografie binnen de functionele diagnostiek en actieve revalidatie wordt hierbij praktisch aangeleerd.

 

Lieven Danneels is hoogleraar aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de Universiteit Gent. Hij heeft meer dan 130 publicaties in internationale peer reviewed journals, en heeft daarnaast heel wat nationale publicaties. Lieven Danneels werkt nauw samen met Paul Hodges (University of Queensland) en heeft verschillende prijzen en wetenschappelijke erkenningen gekregen. Daarnaast is hij Onderwijsdirecteur van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, voorzitter van het IPVK en ook betrokken bij het postgraduaat Manuele Therapie aan de UGent. Tevens is hij voorzitter van de Belgian Back Society. De combinatie van zijn klinische, wetenschappelijke en didactische ervaring binnen deze topic zorgen ervoor dat deze cursus een echte aanrader is. 

Prof. Lieven Danneels
12
395
 
 
Tijd09:00 - 17:00
LocatieGent (BE) (Toon kaart)

Instituut voor permanente vorming Kinesitherapie Gent organiseerd bijscholingsprogramma's voor kinesisten. Waaronder Kine-clubs, intensieve cursussen seminiaries voor stagementoren en congressen.

Secretariaat IPVK Gent Vakgroep REVAKI / UGent Campus Heymans 2B3 De Pintelaan 185 9000 Gent BTW nummer BE 248.015.142
9000
Gent
09/332/22/69
Selecteer een bestand aub.