Opleidingen details DBC Re-integratie B.V.

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Multicultureel Vakmanschap (ID nummer: 368080)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 339-10-2019 t/m 8-10-2020

In de nascholing Multicultureel Vakmanschap leren professionals hoe zij effectief en consistent kunnen omgaan met diversiteit op de werkvloer. Het begrip diversiteit wordt hier breed getrokken: we gaan niet alleen in op culturele, religieuze, en etnische diversiteit, maar houden ook rekening met de verschillende leefwijzen, wereldvisies, en waardensystemen die professionals zowel intern, als in contact met klanten en doelgroepen, tegen kunnen komen. 
 
Bewustwording staat centraal. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen culturele bagage en leren hoe hun waardensystemen kunnen verschillen van die van anderen. Door de deelnemers het verschil tussen de fijnmazige en grofmazige cultuur te laten ontdekken, zijn zij in staat om door een andere culturele bril te kijken. Vanuit die blik zal meer begrip en inzicht in elkaars cultuur ontstaan. De deelnemers krijgen handvatten aangereikt waarmee zij dilemma’s uit de dagelijkse praktijk het hoofd kunnen bieden.
 
Resultaten nascholing Multicultureel Vakmanschap

De nascholing levert onder andere de volgende resultaten op: 

Inzicht in de invloed van eigen culturele bagage op werkzaamheden als professional  

Inzicht in diverse culturele en/of religieuze uitgangspunten van groepen;

Kennis over de achtergronden en kenmerken van fijnmazige, grofmazige- en mengculturen; 

Inzicht in het belang van kennis over de achtergronden van bevolkingsgroepen;

Begrip voor het feit dat gedeelde waarden in verschillende uitingsvormen (normen) tot uitdrukking kunnen komen 

Reflectie op eigen ervaringen met diversiteit 

Herkenning van onbewuste vooroordelen

Meer inzicht in verschillende waardesystemen en de invloed van deze systemen op de dagelijkse werkpraktijk 

Kaders voor diversiteit en een concrete methode om culturele dilemma’s te benaderen 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)KNMG-GAIA
1 2 3 4
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma.pdf64 KB
99
Tijd15:30 - 20:00
LocatieEnschede (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 20:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

DBC behandelt en begeleidt mensen die door welke reden ook fysiek en mentaal een beperking ervaren in hun leven. De gehanteerde methodiek is bewezen succesvol in het terugdringen van klachten na bijvoorbeeld letselschade. DBC gelooft dat gezamenlijke verantwoordelijkheid de sleutel is tot snel en duurzaam herstel. Onze cliënten stimuleren we om zorgvuldig met zichzelf om te gaan, om te werken aan hun lichaam en aan hun zelfbewustzijn. Onze verantwoordelijkheid is het aanbieden van een meetbaar effectief behandelprogramma. DBC is daarbij toonaangevend in geïntegreerde fysiotherapeutische en psychologische begeleiding en daarmee de productiviteitsverbeteraar van Nederland. 

Capitool 3
7521 PL
Enschede
0535374455
Selecteer een bestand aub.