Opleidingen details Federatie Medisch Specialisten

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

‘Antistolling; de toekomst van antistollingszorg in Nederland start vandaag’ (vervolgconferentie) (ID nummer: 367926)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 349-10-2019 t/m 8-10-2020

Omschrijving en leerdoelen:

In 2018 verscheen het rapport ‘Keten trombosezorg niet sluitend’. Hierin werd de stand van zaken van de toenmalige trombosezorgketen beschreven. Daarnaast is er de afgelopen jaren gewerkt aan nieuwe kennisinstrumenten op het vlak van antistolling, waaronder een landelijk transmurale afspraak.

Verder gebeurt er veel in de regio’s op het gebied van de organisatie en coördinatie van antistollingszorg. Tevens is het initiatief Nationaal Kenniscentrum Antistolling. Een van de taken zal zijn de kennisontwikkeling te volgen, deze te vertalen naar de praktijk zodat deze zo snel mogelijk ingebed en toegepast kan worden.

Hoe zorgen we ervoor dat het uitgebreide arsenaal van kennisinstrumenten, landelijke en regionale initiatieven elkaar kennen en van elkaar leren zodat de antistollingszorg in Nederland goed geregeld is en blijft, ondanks alle veranderingen.

Hiervoor is de inzet van tal van partijen en professionals nodig. Op deze middag willen wij de nieuwe instrumenten introduceren, lanceren, best practices en reeds lopende activiteiten uitwisselen, knelpunten in de antistollingszorg blootleggen, en daarover concrete afspraken maken hoe we die gezamenlijk verder oppakken.

Het credo is: de toekomst van antistollingszorg start vandaag. Iedere regio weet hoe de antistollingszorg te organiseren.

Ook komt de borging en het onderhoud van deze instrumenten aan bod.  

Dit doen we door een interactieve bijeenkomst met workshops voor alle relevante partijen en professionals zodat we een volgende stap zetten in goede antistollingszorg en patiëntveiligheid in relatie tot stolling en antistolling in al haar facetten.

(Meerdaags) Congres
35
Tijd12:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

De Federatie Medisch Specialisten heeft een initiërende, coördinerende en stimulerende rol in het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. In overleg met de wetenschappelijke verenigingen wordt aan het kwaliteitsbeleid inhoud gegeven. De Federatie is dé organisatie van en voor alle medisch specialisten (in opleiding) in Nederland. Zij stelt de bevordering van kwaliteit en ondernemingszin voorop en behartigt de belangen van medisch specialisten zodat:

  • medisch specialisten hun taken (patiëntenzorg, opleiding en onderzoek) goed kunnen vervullen
    patiënten tijdig kwalitatief hoogstaande zorg ontvangen
    ziekenhuizen als professionele dienstverlenende organisaties werken
    de rol van medisch specialisten in de gezondheidszorg en de samenleving wordt (h)erkend en de medisch specialisten dienovereenkomstig worden gehonoreerd.
Mercatorlaan 1200
3528BL
Utrecht
Postbus 20057
3502 LB
Utrecht
088-505 34 34
Selecteer een bestand aub.