Opleidingen details KNMT

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

KNMT Academy - Wet Arbeidsmarkt in Balans (ID nummer: 367893)
 (2) 

beoordeling per persoon

 17-11-2019
 22-10-2019
Zeer kundige, bevlogen en sympathieke spreker, gaat goed in op vragen. Actueel onderwerp, echt helpend en overzicht biedend
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ punten per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakinhoudelijke scholing2,530-9-2019 t/m 29-9-2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is dinsdag door de Eerste Kamer aangenomen. Ook voor de mondzorg kan die wet, die 1 januari 2020 ingaat, ingrijpende gevolgen hebben. De KNMT zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

De nieuwe wet moet volgens de regering leiden tot het verkleinen van de kosten en risico’s tussen vast- en flexwerk, waardoor er een betere balans op de arbeidsmarkt ontstaat. De KNMT heeft eerder meerdere malen aangegeven te vrezen dat deze doelstelling niet zal worden bereikt en dat er meer aandacht nodig is voor kleine werkgevers in de zorg. Dit heeft er in elk geval toe geleid dat de compensatieregeling met betrekking tot praktijkbeëindiging is aangepast. 

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2020 op een rij:

Transitievergoeding vanaf eerste dag dienstverband

Werknemers hebben per ingang van 1 januari 2020 vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding. Nu is dat nog na een dienstverband van ten minste twee jaar. Oudere werknemers hebben niet langer recht op een hogere transitievergoeding; dat is nu nog wel zo.

Ontslag nu ook door optelsom van omstandigheden

Voortaan mag ontslag ook als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet een tandarts-praktijkhouder volledig aan een van de acht ontslaggronden voldoen. Als de cumulatiegrond gebruikt wordt als grond voor ontslag, kan een werknemer wel een hogere transitievergoeding krijgen (tot 150% van de reguliere transitievergoeding).

Maximaal drie jaar werken met een tijdelijk contract

De opeenvolging van tijdelijke contracten, de ketenregeling, wordt verruimd. Nu is het nog mogelijk om aansluitend drie opeenvolgende tijdelijke contacten in twee jaren aan te gaan, zonder dat dit moet overgaan in een vast contract. Deze periode wordt door de nieuwe wet verlengd naar drie jaren. Het gebruik van tijdelijke contracten wordt wel duurder. 

Gedifferentieerde WW-premie

De hoogte van de WW-premie wordt door de nieuwe wet afhankelijk van het soort contract. Voor tijdelijke contracten moet een hoge premie worden betaald en voor vaste contracten een lage premie. Het verschil tussen de lage en de hoge premie zal 5% zijn. 

Strenge regels voor nuluren- en min-maxcontracten

Tandarts-praktijkhouders moeten werknemers die werkzaam zijn op basis van een oproepovereenkomst straks minimaal vier dagen van te voren schriftelijk of elektronisch oproepen. Aan een oproep binnen vier dagen hoeft een oproepkracht geen gehoor te geven. Als een oproep binnen vier dagen wordt ingetrokken of gewijzigd, dan is de tandarts-praktijkhouder toch loon verschuldigd. Onder oproepovereenkomst wordt onder andere verstaan: een nulurencontract, een min-maxcontract of een contract waarbij de loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste zes maanden is uitgesloten. 

Daarnaast moeten tandarts-praktijkhouders oproepkrachten verplicht na twaalf maanden een schriftelijk of elektronisch aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod dient gebaseerd te zijn op het gemiddelde aantal uren in de twaalf voorafgaande maanden. Bij het uitblijven van een aanbod kan de werknemer aanspraak maken op loon. Ook de opzegtermijn voor een werknemer met een nulurencontract wordt verkort naar vier dagen. 

Payrollers hebben dezelfde rechten

De nieuwe wet regelt dat payrollwerknemers recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers van het bedrijf waarin zij werkzaam zijn.

Nieuwe zzp-wetgeving op komst

Voor de zomer zal de regering met een brief komen waarin de nieuwe wetgeving voor zzp’ers nader wordt uitgewerkt.

Miechel Rooth
10
50
Niet knmt leden betalen Eur 145,-
Hoofdniveau
Praktijkvoering
Overig
Tijd19:00 - 21:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenKNMT Academy cursus | Utrecht

Tijd19:00 - 21:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenKNMT Academy cursus | Eindhoven

Tijd19:00 - 21:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenKNMT Academy cursus | Breda

 KNMT
 (419) 

De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. De vereniging ondersteunt haar leden bij alle niet-klinische aspecten van hun werk en behartigt hun belangen én die van hun patiënten. De KNMT heeft ruim 10.000 leden en is gevestigd in Utrecht.

De KNMT Academy ondersteunt tandartsen en tandartsspecialisten bij de uitoefening van hun vak, met kennisdeling, training en scholing. Ze richt zich op alle aspecten die naast het tandheelkundig-medisch handelen een belangrijke rol spelen in de praktijk. Met bijvoorbeeld cursussen over wet- en regelgeving, praktijkorganisatie, communicatie en professionaliteit. De KNMT Academy is onderdeel van de KNMT, de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland.

Orteliuslaan 750
3528BB
Utrecht
Postbus 4141
3502 HC
Utrecht
030-6076298
Selecteer een bestand aub.