Opleidingen details RINO Zuid

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Gesprekstechnieken bij vermoedens van kindermishandeling K&J (ID nummer: 367870)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Deze tweedaagse cursus richt zich op het voeren van gesprekken met kinderen over vermoedens van kindermishandeling. Bij het voeren van gesprekken met kinderen over vermoedens van kindermishandeling is het van belang dat degene die het gesprek voert op een niet-sturende wijze te werk gaat en het kind de gelegenheid biedt zijn eigen verhaal te doen. Het is immers belangrijk dat de informatie die wordt verzameld tijdens een dergelijk gesprek met een kind accuraat is. Daarnaast moet de benadering die tijdens het gesprek wordt gekozen, passen bij het betreffende kind. Ook moet de inhoudelijke vraagstelling zodanig zijn, dat dit lastige onderwerp concreet wordt bevraagd en dat er doorgevraagd wordt.

Na de tweedaagse cursus beschikt de deelnemer:

over de kennis hoe hij/zij beïnvloeding van een kind kan voorkomen;

  • over de kennis hoe een gesprek afgestemd kan worden op verschillende types kinderen;
  • over de kennis over hoe hij/zij een gesprek inhoudelijk kan voorbereiden, afhankelijk van het doel van het gesprek;
  • Over de (basis-) vaardigheden bovenstaande theorie in gesprekken toe te passen.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
6
14
ja
540
12
Geen toetsing
HBO-opleiding en werkzaam binnen de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis of een hulpverleningsorganisatie, waarbij het voeren van gesprekken met kinderen bij vermoedens van kindermishandeling tot de werkzaamheden behoort of zich kunnen voordoen. (Denk bijvoorbeeld aan professionals in de jeugdzorg, vrouwenopvang, POH-GGZ, sociaal domein, kinderdagverblijven, onderwijs, somatische zorg.)
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200
Selecteer een bestand aub.